ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ

ΤΣΙΠΟΎΡΑ (Sparus aurata)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ

Intro - Sea bass/bream Broodstock GR/TR (item)

Τα προϊόντα γεννητόρων είναι ειδικώς σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν εκείνα τα θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για υψηλή απόδοση αυγών υψηλής ποιότητας, ώστε να παρέχεται στην επόμενη γενιά ψαριών το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα.
Η σειρά EFICO Genio ενισχύει την παραγωγή πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά αυγών, τα οποία όταν εκκολαφθούν θα δώσουν γόνο υψηλής απόδοσης. Επίσης η σειρά EFICO Genio περιέχει Bactocell®, και ανοσοενισχυτικά συστατικά τα οποία συμβάλλουν στην καλή υγεία των γεννητόρων αυξάνοντας και βελτιώνοντας την καλή και υγιή ωοτοκία.
Το Bactocell® είναι το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από τις Ευρωπαϊκές Αρχές για την Ασφάλεια των Τροφίμων ως συστατικό ιχθυοτροφών. Η έγκριση βασίστηκε σε πληθώρα στοιχείων που αποδεικνύουν την μειωμένη εμφάνιση δυσμορφιών σε διάφορα είδη ψαριών.

Προϊόντα γεννητόρων

EFICO Genio 403

EFICO Genio 403 - ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΩΟΤΟΚΙΑ

  • Η σχέση μεταξύ πεπταίας πρωτεΐνης και πεπταίας ενέργειας έχει προσαρμοστεί για σταθερή και υψηλή απόδοση κατά την αναπαραγωγή.

  • Σε συνδυασμό με το Genio 413, καλύπτει πλήρως τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες των γεννητόρων από την ωρίμανση των γονάδων έως την περίοδο μετά την ωοτοκία.

  • Περιλαμβάνει προφίλ λιπαρών οξέων και επίπεδα βιταμινών (ιδίως βιταμίνες C και E), προσαρμοσμένα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ψαριών μετά την ωοτοκία.

  • Το EFICO Genio 403 περιέχει Bactocell®, το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από τις Ευρωπαϊκές Αρχές για την Ασφάλεια των Τροφίμων ως συστατικό ιχθυοτροφών.
EFICO Genio 403
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) Δεν ισχύει
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Αποκατάσταση γεννητόρων
EFICO Genio 413

EFICO Genio 413 -ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  • Η σχέση μεταξύ πεπταίας πρωτεϊνης και πεπταίας ενέργειας έχει προσαρμοστεί για σταθερή και υψηλή απόδοση κατά την αναπαραγωγή.

  • Σε συνδυασμό με το Genio 403, καλύπτει πλήρως τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες των γεννητόρων από την ωρίμανση των γονάδων έως την περίοδο μετά την ωοτοκία.

  • Ενισχυμένη με επιπλέον αντιοξειδωτικές βιταμίνες (C και E) και αραχιδονικό οξύ, για τη βελτίωση της αναπαραγωγικής απόδοσης των γεννητόρων και την ενίσχυση της υγείας και της επιβίωσης των λαρβών.

  • Το EFICO Genio 413 περιέχει Bactocell®, το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από τις Ευρωπαϊκές Αρχές για την Ασφάλεια των Τροφίμων ως συστατικό ιχθυοτροφών.
EFICO Genio 413
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) Δεν ισχύει
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Γεννήτορες

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

x Sea bass/bream Broodstock COMP (container) GR

EFICO Genio 403 EFICO Genio 413
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 8 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) Δεν ισχύει Δεν ισχύει
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No No
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Αποκατάσταση γεννητόρων Γεννήτορες