ΤΡΟΦΕΣ ΓΟΝΟΥ

ΤΣΙΠΟΎΡΑ (Sparus aurata)

INTRO Plus MT

Ετοιμοι για την επομενη φαση 

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ

Introduction - Plus MT (content)

Η σειρά προπάχυνσης της Biomar INTRO PLUS MT συμβάλλει στην ενίσχυση του γόνου απέναντι στις προκλήσεις της υδατοκαλλιέργειας.

Περιέχουν Bactocell®*, ένα εκτενώς τεκμηριωμένο προβιοτικό που περιορίζει τις σκελετικές δυσμορφίες σε πολλά είδη ψαριών, καθώς και B-WYSE™**, έναν προσεκτικά επιλεγμένο συνδυασμό κλασμάτων συγκεκριμένων στελεχών μαγιάς.

Ο συνδυασμός του Bactocell®* και του B-WYSE™** συνεισφέρει στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας και των παραμέτρων της απόδοσης του γόνου.

*Το Bactocell® είναι το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συστατικό ιχθυοτροφών. Η έγκριση βασίστηκε σε πληθώρα στοιχείων που αποδεικνύουν την μειωμένη εμφάνιση δυσμορφιών σε διάφορα είδη ψαριών.

** To B-WYSE™ (Συνεργιστικά Εκχυλίσματα Πλήρους Μαγιάς της BioMar) είναι ένα λειτουργικό πρόσθετο με βάση τη μαγιά ανεπτυγμένο από την Lallemand Animal Nutrition σε συνεργασία με την BioMar.

ΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ

INTRO Plus MT

INTRO Plus MT – ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ

  • Προϊόντα ειδικά ανεπτυγμένα για την ενίσχυση του γόνου και την προετοιμασία για τη μεταφορά από το ελεγχόμενο περιβάλλον του ιχθυογεννητικού σταθμού στο αντίξοο θαλάσσιο περιβάλλον των κλωβών.
  • Περιέχει Bactocell®, ένα εκτενώς τεκμηριωμένο προβιοτικό που περιορίζει τις σκελετικές δυσμορφίες σε πολλά είδη ψαριών.
  • Περιλαμβάνει το B-WYSETM*, που προσδίδει βελτιωμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, φροντίζει για την δέσμευση παθογόνων οργανισμών και αυξάνει την παραγωγή της βλέννας.
  • Ο συνδυασμός του Bactocell και του B-WYSETM συνεισφέρει στην βελτίωση της υγιεινής και των παραμέτρων της απόδοσης του γόνου.
  • Η προσαρμοσμένη σύνθεση με τον υψηλότερο λόγο Πεπταίας Πρωτεΐνης / Πεπταία Ενέργεια σε συνδυασμό με την χαμηλότερη λιποπεριεκτικότητα στοχεύει στη μείωση της εναπόθεσης λίπους στο σώμα του ψαριού με αποτέλεσμα την βελτιωμένη λειτουργικότητα του ήπατος και την ανώτερη ποιότητα του τελικού προϊόντος.

*B-WYSETM: από το Αγγλικό ακρωνύμιο BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts (Συνεργιστικά εκχυλίσματα πλήρους μαγιάς της BioMar).

INTRO Plus MT
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 1,5 - 1,9
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 18,0 - 17,7
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Τροφή για τη μεταφορά του γόνου των θαλάσσιων ειδών