ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΣΤΡΟΦΑ (Oncorhynchus mykiss)

ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

INICIO Plus

Η ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

  • Υψηλής απόδοσης εξωθημένοι (extruded) κόκκοι φτιαγμένοι από συστατικά υψηλής ποιότητας προσεκτικά επιλεγμένα.

  • Περιέχει συστατικά με πρεβιοτική δράση τα οποία βελτιώνουν την κατάσταση του γόνου κατά το πρώτο τάισμα.

  • Περιέχει Bactocell®* & B-WYSE™**.

*Το Bactocell® είναι το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δυνατότητά του να μειώνει δυνητικά τις δυσμορφίες σε διάφορα είδη ψαριών.
**B-WYSETM,: από το Αγγλικό ακρωνύμιο BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts (Συνεργιστικά εκχυλίσματα πλήρους μαγιάς της BioMar).

 

INICIO Plus
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 0,35 - 0,5 - 0,8 - 1,1 - 1,5 – 2,0
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 18,9 - 19,3 – 19,6 – 19,7 – 20,0 – 20,7
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Προϊόν κορυφαίας απόδοσης για όλα τα μεγέθη γόνου