Τροφές Ανάπτυξης

ΠΕΣΤΡΟΦΑ (Oncorhynchus mykiss)

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

Intro - Trout/Tilapia/A.charr/WF Growers Local (item)

Οι τροφές πάχυνσης της BioMar με διαφορετικά επίπεδα πεπταίας ενέργειας, είναι διαθέσιμες στους ιχθυοκαλλιεργητές προκειμένου να τους προσφέρουν ευελιξία στην παραγωγή με τους αντίστοιχους οικονομικούς στόχους. Το να καθορίσουμε ποιο επίπεδο πεπταίας ενέργειας είναι ιδανικό για τον συγκεκριμένο παραγωγό, εξαρτάται από το πόσο εντατική είναι η καλλιέργειά του καθώς και από την οργάνωση και τους στόχους της παραγωγής του. Η αύξηση της πεπταίας ενέργειας (DE) στην τροφή βελτιώνει την μετατρεψιμότητα (FCR) με την προϋπόθεση ότι η τροφή περιέχει την αντίστοιχη πεπταία πρωτεΐνη (DP) και την βέλτιστη αναλογία των απαραίτητων αμινοξέων, που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι παραγωγοί μπορούν χρησιμοποιούν τροφές με υψηλότερη πεπταία ενέργεια δίνοντας όμως λιγότερη τροφή για την αντίστοιχη παραγόμενη βιομάζα. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, χρειάζεται να γίνει μια σωστή «ρύθμιση» στην διαχείριση των τροφών

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ- ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΠΤΑΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

EFICO Delta 218F

EFICO Delta 218F - ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΥΣΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

• Επιλεγμένες πρώτες ύλες για ισορροπημένο προφίλ αμινοξέων και υψηλή πεπτικότητα με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση της τροφής και την επίτευξη επιπλέον ανάπτυξης σε σχέση με αντίστοιχα προϊόντα.

• Προσφέρει εξαιρετικό δυναμικό απόδοσης κάτω από σωστό διαχειριστικό καθεστώς και κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες.

• Προϊόν με φυσικά χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας, με αποτέλεσμα λιγότερα απόβλητα και καθαρότερο νερό στις δεξαμενές, καθώς και καλύτερη οικονομία στην παραγωγή και βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης των ψαριών.

EFICO Delta 218F
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 4,5 – 6
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 19 – 19,6
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Yes
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Επιπλέουσα τροφή υψηλής ενέργειας

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ- ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΠΤΑΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

EFICO Delta 217F

EFICO Delta 217F- ΕΠΙΠΛΕΟΥΣΑ ΤΡΟΦΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

  • Περιλαμβάνει συστατικά ποιότητας από μια ευρεία ποικιλία δοκιμασμένων πρώτων υλών, παρέχοντας βασικά θρεπτικά συστατικά και ισορροπημένο προφίλ αμινοξέων για καλή ανάπτυξη.

  • Προϊόν με φυσικά χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας, με αποτέλεσμα λιγότερα απόβλητα και καθαρότερο νερό στις δεξαμενές, καθώς και καλύτερη οικονομία στην παραγωγή και βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης των ψαριών.
EFICO Delta 217F
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 3 – 4,5 – 6 - 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 17,1 – 17,7 – 17,7 – 17,7
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Yes
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Επιπλέουσα τροφή μεσαίας ενέργειας

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

x Trout Growers COMP (container) GR

EFICO Delta 218F EFICO Delta 217F
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 4,5 – 6 3 – 4,5 – 6 - 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 19 – 19,6 17,1 – 17,7 – 17,7 – 17,7
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Yes Yes
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Επιπλέουσα τροφή υψηλής ενέργειας Επιπλέουσα τροφή μεσαίας ενέργειας