Τροφές Ανάπτυξης

ΠΕΣΤΡΟΦΑ (Oncorhynchus mykiss)

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

Intro - Trout/Tilapia/A.charr/WF Growers Local (item)

Οι τροφές πάχυνσης της BioMar με διαφορετικά επίπεδα πεπταίας ενέργειας, είναι διαθέσιμες στους ιχθυοκαλλιεργητές προκειμένου να τους προσφέρουν ευελιξία στην παραγωγή με τους αντίστοιχους οικονομικούς στόχους. Το να καθορίσουμε ποιο επίπεδο πεπταίας ενέργειας είναι ιδανικό για τον συγκεκριμένο παραγωγό, εξαρτάται από το πόσο εντατική είναι η καλλιέργειά του καθώς και από την οργάνωση και τους στόχους της παραγωγής του. Η αύξηση της πεπταίας ενέργειας (DE) στην τροφή βελτιώνει την μετατρεψιμότητα (FCR) με την προϋπόθεση ότι η τροφή περιέχει την αντίστοιχη πεπταία πρωτεΐνη (DP) και την βέλτιστη αναλογία των απαραίτητων αμινοξέων, που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι παραγωγοί μπορούν χρησιμοποιούν τροφές με υψηλότερη πεπταία ενέργεια δίνοντας όμως λιγότερη τροφή για την αντίστοιχη παραγόμενη βιομάζα. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, χρειάζεται να γίνει μια σωστή «ρύθμιση» στην διαχείριση των τροφών

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

Grower Feeds Trout GR_EN (content)

Efico 9033 Efico 9034 Efico Enviro 921 Advance Efico 9043 Efico 9044 Efico Alpha 756
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 3 - 4,5 - 6 - 8 3 - 4,5 - 6 - 8 3 - 4,5 - 6 - 8 3 - 4,5 - 6 - 8 3 - 4,5 - 6 - 8 3 - 4,5 - 6 - 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 18,1 - 18,3 - 18,5 - 18,5 18,1 - 18,3 - 18,5 - 18,5 21,1 - 21,3 - 21,5 - 21,5 21,4 - 21,6 - 21,7 - 21,7 21,4 - 21,6 - 21,8 - 21,8 18,9 - 18,9 - 19,0 - 19,0
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Yes No Yes Yes No Yes
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download Download Download Download Download Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΥΣΑ ΤΡΟΦΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΥΣΑ ΤΡΟΦΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ