Τροφές Ανάπτυξης

ΠΕΣΤΡΟΦΑ (Oncorhynchus mykiss)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

Grower Feeds Trout GR_EN (content)

Efico 9033 Efico 9034 Efico Enviro 921 Advance Efico 9043 Efico 9044 Efico Alpha 756
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 3 - 4,5 - 6 - 8 3 - 4,5 - 6 - 8 3 - 4,5 - 6 - 8 3 - 4,5 - 6 - 8 3 - 4,5 - 6 - 8 3 - 4,5 - 6 - 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 18,1 - 18,3 - 18,5 - 18,5 18,1 - 18,3 - 18,5 - 18,5 21,1 - 21,3 - 21,5 - 21,5 21,4 - 21,6 - 21,7 - 21,7 21,4 - 21,6 - 21,8 - 21,8 18,9 - 18,9 - 19,0 - 19,0
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Yes No Yes Yes No Yes
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download Download Download Download Download Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΥΣΑ ΤΡΟΦΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΥΣΑ ΤΡΟΦΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ