ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ

ΠΕΣΤΡΟΦΑ (Oncorhynchus mykiss)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ

Τα προϊόντα γεννητόρων είναι ειδικώς σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν εκείνα τα θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για υψηλή απόδοση αυγών υψηλής ποιότητας, ώστε να παρέχεται στην επόμενη γενιά ψαριών το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Η σειρά EFICO Genio ενισχύει την παραγωγή πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά αυγών, τα οποία όταν εκκολαφθούν θα δώσουν γόνο υψηλής απόδοσης. Επίσης η σειρά EFICO Genio περιέχει Bactocell®, και ανοσοενισχυτικά συστατικά τα οποία συμβάλλουν στην καλή υγεία των γεννητόρων αυξάνοντας και βελτιώνοντας την καλή και υγιή ωοτοκία. Το Bactocell® είναι το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από τις Ευρωπαϊκές Αρχές για την Ασφάλεια των Τροφίμων ως συστατικό ιχθυοτροφών. Η έγκριση βασίστηκε σε πληθώρα στοιχείων που αποδεικνύουν την μειωμένη εμφάνιση δυσμορφιών σε διάφορα είδη ψαριών.

ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ

EFICO Genio 403

EFICO Genio 403-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  • Τα μεσαία επίπεδα ενέργειας και η υψηλή περιεκτικότητα ιχνοστοιχείων συμβάλλουν στην ανάπτυξη μεγάλων και υψηλής ποιότητας αυγών, παρέχοντας έτσι στο γόνο που θα προκύψει το βέλτιστο ξεκίνημα στη νέα του ζωή.

  • Περιέχει συστατικά που διεγείρουν την ανοσολογική λειτουργία και το Bactocell®, τα οποία ενισχύουν την καλή κατάσταση και την επιβίωση των γεννητόρων μετά την ωοτοκία.

  • Περιέχει άλευρο krill το οποίο αυξάνει την όρεξη των ψαριών και είναι πηγή φυσικής ασταξανθανίνης, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των ωοθηκικών κυττάρων, το σωστό χρωματισμό και την αυξημένη γονιμότητα.
EFICO Genio 403
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 17,4
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Γεννήτορες