ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΦΑΓΚΡΙ (Pagrus major)

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

Η σειρά τροφών πάχυνσης της BioMar EFICO Sigma καλύπτει τις ανάγκες των ψαριών κατά τη διάρκεια του πλήρους κύκλου της πάχυνσης καθώς και τις ανάγκες των ιχθυοκαλλιεργητών απέναντι στις προκλήσεις των ιδιαίτερων συνθηκών της περιοχής της Μεσογείου. Η σειρά τροφών πάχυνσης EFICO Sigma βασίζεται στην εκτεταμένη γνώση της BioMar για τις διατροφικές απαιτήσεις, συνεισφέροντας τόσο στην σταθερή απόδοση όσο και στη βελτιωμένη αξιοποίηση της τροφής. Η σειρά EFICO Sigma εστιάζει στην παροχή όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για την επίτευξη του δυναμικού απόδοσης του ψαριού, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην επιτυχή αντιμετώπιση όλων των παραμέτρων που προκαλούν στρες, όπως οι παθογόνοι παράγοντες, οι χειρισμοί και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

EFICO Sigma 411

προϊόν με χρωστική για τα κόκκινα ψάρια της Μεσογείου

  • Διαθέτει σχετικά υψηλό λόγο ΠΠ/ΠΕ, χαμηλή λιποπεριεκτικότητα και υψηλή περιεκτικότητα σε λειτουργικές πρώτες ύλες.

  • Σχεδιάστηκε ώστε να καλύψει τις ανάγκες της βιομηχανίας της ιχθυοκαλλιέργειας για ένα υψηλής ποιότητας διατροφικό προϊόν για αυτά τα είδη.

  • Αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με πελάτες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην επίτευξη του σωστού χρωματισμού του δέρματος,

  • Διαθέτει την κατάλληλη κατανομή ενέργειας, η οποία έχει επίσης μεγάλη σημασία, ενώ η πρωτεΐνη παίζει μείζονα ρόλο στη μεγιστοποίηση της απόδοσης.
EFICO SIGMA 411
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 3 - 4,5 - 6 - 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 16,2 - 16,2 - 16,2 - 16,2
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ