ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΦΑΓΚΡΙ (Pagrus major)

ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

EFICO Sigma 411

προϊόν με χρωστική για τα κόκκινα ψάρια της Μεσογείου

  • Διαθέτει σχετικά υψηλό λόγο ΠΠ/ΠΕ, χαμηλή λιποπεριεκτικότητα και υψηλή περιεκτικότητα σε λειτουργικές πρώτες ύλες.

  • Σχεδιάστηκε ώστε να καλύψει τις ανάγκες της βιομηχανίας της ιχθυοκαλλιέργειας για ένα υψηλής ποιότητας διατροφικό προϊόν για αυτά τα είδη.

  • Αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με πελάτες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην επίτευξη του σωστού χρωματισμού του δέρματος,

  • Διαθέτει την κατάλληλη κατανομή ενέργειας, η οποία έχει επίσης μεγάλη σημασία, ενώ η πρωτεΐνη παίζει μείζονα ρόλο στη μεγιστοποίηση της απόδοσης.
EFICO SIGMA 411
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 3 - 4,5 - 6 - 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 16,2 - 16,2 - 16,2 - 16,2
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ