ΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΦΑΓΚΡΙ (Pagrus major)

ΈΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ

Intro - PreG P.perch/Marine (item)

INTRO PLUS MT - ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΟΝΟΥ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τα προϊόντα INTRO Plus MT αποτελούν την πλήρη σειρά της BioMar για την προπάχυνση που συνεισφέρει σε μια ιδανική αρχή και ενισχύει τα ιχθύδια για βελτιωμένη απόδοση στα μεταγενέστερα στάδια.
Τα INTRO Plus MT βοηθούν στην ενίσχυση των ψαριών προετοιμάζοντάς τα να εγκαταλείψουν την ασφάλεια του ιχθυογεννητικού σταθμού και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ανοιχτού περιβάλλοντος των κλωβών.
Περιέχουν Bactocell®*, ένα εκτενώς τεκμηριωμένο προβιοτικό που περιορίζει τις σκελετικές δυσμορφίες σε πολλά είδη ψαριών, καθώς και B-WYSE™**, έναν προσεκτικά επιλεγμένο συνδυασμό κλασμάτων συγκεκριμένων στελεχών μαγιάς.
Ο συνδυασμός του Bactocell®* και του B-WYSE™** συνεισφέρει στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας και των παραμέτρων της απόδοσης του γόνου.

*Το Bactocell® είναι το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συστατικό ιχθυοτροφών. Η έγκριση βασίστηκε σε πληθώρα στοιχείων που αποδεικνύουν την μειωμένη εμφάνιση δυσμορφιών σε διάφορα είδη ψαριών ** To B-WYSE™ (Συνεργιστικά Εκχυλίσματα Πλήρους Μαγιάς της BioMar) είναι ένα λειτουργικό πρόσθετο με βάση τη μαγιά ανεπτυγμένο από την Lallemand Animal Nutrition σε συνεργασία με την BioMar.

ΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ

INICIO Plus M

INICIO Plus M – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΟΝΟ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ

  • Εξωθημένο προϊόν με σύνθεση προσαρμοσμένη στα θαλάσσια είδη.

  • Περιέχει υψηλότερα επίπεδα πρωτεΐνης και χαμηλότερα επίπεδα λίπους σε σχέση με τις παραδοσιακές τροφές γόνου, με στόχο την αποφυγή της εναπόθεσης ανεπιθύμητου σωματικού λίπους.

  • Περιέχει Bactocell®, ένα εκτενώς τεκμηριωμένο προβιοτικό που περιορίζει τις σκελετικές δυσμορφίες σε πολλά είδη ψαριών.

  • Περιλαμβάνει το B-WYSETM*, που προσδίδει βελτιωμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, φροντίζει για την δέσμευση παθογόνων οργανισμών και αυξάνει την παραγωγή της βλέννας.

  • Ο συνδυασμός του Bactocell και του B-WYSETM συνεισφέρει στην βελτίωση της υγιεινής και των παραμέτρων της απόδοσης του γόνου.

*B-WYSETM: από το Αγγλικό ακρωνύμιο BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts (Συνεργιστικά εκχυλίσματα πλήρους μαγιάς της BioMar).

INICIO Plus M
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 0,5 – 0,8 – 1,1
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 19
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Γόνος θαλάσσιων ειδών (προπάχυνση)