ΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΦΑΓΚΡΙ (Pagrus major)

ΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ

INTRO Plus MT

ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ

  • Προϊόντα ειδικά ανεπτυγμένα για την ενίσχυση του γόνου και την προετοιμασία για τη μεταφορά από το ελεγχόμενο περιβάλλον του ιχθυογεννητικού σταθμού στο αντίξοο θαλάσσιο περιβάλλον των κλωβών.

  • Περιέχει Bactocell®, ένα εκτενώς τεκμηριωμένο προβιοτικό που περιορίζει τις σκελετικές δυσμορφίες σε πολλά είδη ψαριών.

  • Περιλαμβάνει το B-WYSETM*

*B-WYSETM: από το Αγγλικό ακρωνύμιο BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts (Συνεργιστικά εκχυλίσματα πλήρους μαγιάς της BioMar).

INTRO Plus MT
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 1,5 - 1,9
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 18,0 - 17,3
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΟΝΟΥ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ