Η BioMar δεσμευεται να ακολουθησει την πλεον φιλοδοξη προσεγγιση ωσ προσ τισ μηδενικεσ εκπομπεσ

4 Ιουλίου 2022

Στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Έκθεσης Αειφορίας για το 2021 που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2022, η BioMar ανακοίνωσε τη δέσμευσή της που έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα μέσω του περιορισμού της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 °C. Η BioMar είναι ο πρώτος παγκόσμιος προμηθευτής τροφών υδατοκαλλιέργειας που υιοθετεί τη συγκεκριμένη διαδρομή προς το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Science Based Targets initiative (SBTi).

«Καθώς οι τροφές υδατοκαλλιέργειας αντιπροσωπεύουν το 80% περίπου του αποτυπώματος άνθρακα που προέρχεται από τις δραστηριότητες ιχθυοκαλλιέργειας, η ισχυρή δέσμευση της BioMar και η επιτάχυνση της πορείας της για μηδενικές εκπομπές είναι πολύ σημαντική για τους ιχθυοκαλλιεργητές μας » δήλωσε ο Vidar Gunderson, διευθυντής αειφορίας του Ομίλου BioMar.

Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν κατά το ήμισυ έως το 2030 και να γίνουν μηδενικές έως το 2050, προκειμένου να αποφευχθούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για να επιτευχθεί αυτό το όραμα, οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι φορείς οφείλουν να ακολουθήσουν μια ευθυγραμμισμένη πολιτική με στόχο τις εν λόγω μειώσεις, προκειμένου να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε λιγότερο από 1,5 °C.

“Στη φετινή Έκθεση Αειφορίας, παρουσιάζουμε λεπτομερώς την προσέγγισή μας προς τη μείωση και, παράλληλα, παραθέτουμε αναλυτικά το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Εξηγούμε διεξοδικά τις αξιόπιστες επιστημονικές μεθοδολογίες και τα συστήματα υποβολής στοιχείων που χρησιμοποιούμε » δήλωσε ο Vidar Gunderson, διευθυντής αειφορίας του Ομίλου BioMar.

Στην περσινή Έκθεση Αειφορίας, η BioMar ανακοίνωσε τον στόχο της να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 1/3 έως το 2030. Για την επίτευξη αυτής της μείωσης, η BioMar έχει αναπτύξει ένα γενικό μακροπρόθεσμο σχέδιο που εστιάζει στις λειτουργίες και στους συνεργάτες της ευρύτερης αλυσίδας εφοδιασμού, με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων που θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τους στόχους μείωσης που έχουμε θέσει. Στη νέα έκθεση αναφέρεται ότι στο πλαίσιο των εκπομπών πεδίου 1 και 2 θα πρέπει να επιτευχθεί στόχος μείωσης των απόλυτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 4,2% σε ετήσια βάση, ενώ, στο πλαίσιο των εκπομπών πεδίου 3 απαιτείται συνολική μείωση κατά 30%.

Η πρωτοβουλία SBTi αποτελεί ένα πρόγραμμα που προωθεί και επικυρώνει τους φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ιδιωτικό τομέα. Περισσότεροι από 2.200 οργανισμοί έχουν δεσμευτεί στην πρωτοβουλία SBTi, εκπροσωπώντας το 1/3 της παγκόσμιας αγοράς.

Η κυκλικότητα και οι αποκαταστατικές πρακτικές αποτελούν κεντρικά θέματα της φετινής Έκθεσης Αειφορίας, με πολλά παραδείγματα αναβαθμιστικής ανακύκλωσης και καινοτόμων συστατικών που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο βιώσιμο μέλλον του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας. Στη φετινή έκθεση, η BioMar δίνει μεγάλη έμφαση στους ανθρώπους και τις κοινότητες. Με την ανακοίνωση των νέων φιλοδοξιών μας για το 2030, αλλά και τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας, έχουμε αναλάβει ισχυρή δέσμευση στους τομείς των υπεύθυνων πληρωμών, της ανάπτυξης ικανοτήτων, της διαφορετικότητας και της ισότητας.