Στοχοσ μασ η αειφορια – σε καθε συσκευασια τροφησ

Ο Όμιλος BioMar αναζητά διαρκώς αειφόρες λύσεις για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. Πρόσφατη πρωτοβουλία του εργοστασίου ιχθυοτροφών της BioMar στη Δανία είναι η χρήση συσκευασιών που αποτελούνται κατά 75 % από ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό.

Ελαχιστοποιηση του περιβαλλοντικου αντικτυπου

Επίτευξη αειφορίας σημαίνει κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου χωρίς υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Όμιλος BioMar δίνει έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων διατροφικών λύσεων και σε μια αειφόρα παγκόσμια υδατοκαλλιέργεια, με ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου σε όλες τις πτυχές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, όπου είναι εφικτό.

Στο πλαίσιο αυτό, η BioMar ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια την απόφασή της να χρησιμοποιεί πλαστικά με τουλάχιστον 75 % ανακυκλωμένο υλικό για τους σάκους των 20 και 25 κιλών στους οποίους συσκευάζονται οι ιχθυοτροφές που παράγονται στο εργοστάσιο της BioMar στη Δανία.

Ο Anders Brandt-Clausen, διευθύνων σύμβουλος της BioMar Δανίας, εξηγεί:

"Η χρήση τουλάχιστον 75 % ανακυκλωμένου υλικού στις συσκευασίες μας είναι ένα βήμα προς την αειφόρο συσκευασία. Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφών μας, προτιμήσαμε ένα συντηρητικό πρώτο βήμα. Ωστόσο, στόχος μας είναι στο μέλλον να αυξήσουμε το ποσοστό του ανακυκλωμένου υλικού. Επιπλέον, οι νέοι πλαστικοί σάκοι αποτελούνται από 5 στρώματα, εκ των οποίων το εσωτερικό πρώτο στρώμα από παρθένο υλικό, προκειμένου να εξασφαλίζεται στο ακέραιο η ασφάλεια των ιχθυοτροφών μας."

Με τη νέα πρωτοβουλία της, η BioMar επιδιώκει να προσφέρει στους πελάτες της, βελτιωμένη αειφορία αλλά και λειτουργικότητα, καθώς η καινούργια συσκευασία διαθέτει επίσης βελτιωμένα, ισχυρότερα φυσικά χαρακτηριστικά.

Η αειφορια στο επικεντρο

Η αειφορία είναι στο DNA της BioMar από την πρώτη στιγμή. Το 1962, μια ομάδα ιχθυοκαλλιεργητών ίδρυσαν τη BioMar με στόχο να παράγουν ποιοτικές τροφές και παράλληλα να επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον σε σχέση με τις ευρέως χρησιμοποιούμενες υγρές ιχθυοτροφές εκείνης της εποχής. Έκτοτε, οι πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των επιδόσεών μας στην αειφορία διαδέχονταν η μία την άλλη.

Δέσμευση σε έναν κοινό στόχο

Το 2015, όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ ενέκριναν τους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των δράσεων έως το 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη. Θεσμικά όργανα και ιδιωτικές εταιρείες ενθαρρύνθηκαν να συμβάλλουν σε αυτό το επείγον κάλεσμα για δράση, ενόψει μιας παγκόσμιας συνεργασίας. Ο όμιλος BioMar χαιρέτισε την πρωτοβουλία καθώς συνάδει απόλυτα με τον στόχο μας για ένα αειφόρο μέλλον μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στην υδατοκαλλιέργεια.

Έκτοτε, η BioMar καταβάλλει προσπάθειες ώστε να πραγματώσει αρκετούς από αυτούς τους 17 στόχους. Ειδικότερα, η BioMar εστιάζει στους εξής στόχους: εξάλειψη του υποσιτισμού (στόχος 2)· βιομηχανία, ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και υποδομών (στόχος 9)· υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή (στόχος 12)· ζωή στο νερό (στόχος 14) και ζωή στη στεριά (στόχος 15).

"Στη BioMar, έχουμε δρομολογήσει πολλές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στους Αειφόρους Αναπτυξιακούς Στόχους του ΟΗΕ. Για εμάς, η συμβολή στην παραγωγή αειφόρων, υγιεινών και ασφαλών τροφών για τον ανθρώπινο πληθυσμό σε όλο τον κόσμο αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, διευκρινίζει ο Anders Brandt-Clausen και συνεχίζει: -Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε εξέλιξη, μικρή ή μεγάλη, όπως αυτή που αφορά τη νέα συσκευασία με τουλάχιστον 75 % ανακυκλωμένο υλικό, μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για πολλές ακόμη παρόμοιες πρωτοβουλίες προς ένα καλύτερο μέλλον."

Οι ιχθυοκαλλιεργητές που χρησιμοποιούν τροφές της BioMar Δανίας θα πρέπει να αναμένουν αυτή τη νέα συσκευασία από τον Μάιο του 2020. Ευελπιστούμε ότι οι πελάτες μας θα αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία μας.