Κορυφαία θέση για τη BioMar στον Δείκτη Διαχείρισης Θαλάσσιων Προϊόντων

Η BioMar ιδρύθηκε πριν από μερικές δεκαετίες έχοντας ως βασική αρχή την ανάπτυξη αειφόρων ιχθυοτροφών για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. Σήμερα, η αρχή αυτή εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της εταιρείας. Αυτόν τον μήνα, η BioMar  αναδείχθηκε πρώτος πρώτη μεταξύ των παραγωγών ιχθυοτροφών καταγράφοντας κορυφαίες επιδόσεις στη λίστα του πρωτοεμφανιζόμενου Δείκτη Διαχείρισης Θαλάσσιων Προϊόντων (Seafood Stewardship Index) της World Benchmarking.

Η BioMar επικροτεί τον συγκεκριμένο δείκτη συγκριτικής αξιολόγησης για τον κλάδο των  θαλάσσιων προϊόντων, δεδομένου ότι εξασφαλίζει μια αμερόληπτη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των εταιρειών υδατοκαλλιέργειας. Η BioMar βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της λίστας με τις 30 κορυφαίες εταιρείες υδατοκαλλιέργειας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι στρατηγικές που εφαρμόζουμε βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

 

 

Η BioMar επικροτεί τον συγκεκριμένο δείκτη συγκριτικής αξιολόγησης για τον κλάδο των  θαλάσσιων προϊόντων, δεδομένου ότι εξασφαλίζει μια αμερόληπτη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των εταιρειών υδατοκαλλιέργειας. Η BioMar βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της λίστας με τις 30 κορυφαίες εταιρείες υδατοκαλλιέργειας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι στρατηγικές που εφαρμόζουμε βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

 

«Οι υψηλές βαθμολογίες που επιτύχαμε στον τομέα της αειφορίας αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας για την προώθηση αειφορικών αλλαγών στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. Επιπλέον, ο δείκτης υποδεικνύει τους τομείς στους οποίους χρήζουμε βελτίωσης. Τέλος, θεωρούμε ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι προβάλλονται οι προσπάθειές μας όσον αφορά τους στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών», δηλώνει ο Carlos Diaz, CEO του Ομίλου BioMar. 

 

Φέτος, η BioMar κλήθηκε να συμμετάσχει στην Επιτροπή Yψηλού Επιπέδου για μια Αειφόρο Θαλάσσια Οικονομία (High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy), η οποία εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι θάλασσές μας, παίζουν καίριο ρόλο στο αειφορικό μέλλον του πλανήτη μας. Τον επόμενο μήνα, τα Αειφόρα Εμπορικά Σήματα (Sustainable Brands) θα πραγματοποιήσουν το πρώτο τους συνέδριο με θέμα την αποκατάσταση της αφθονίας στις θάλασσές μας. Ο ρόλος της υδατοκαλλιέργειας αποτελεί έναν από τους μείζονες στόχους του εν λόγω συνεδρίου, στο οποίο η BioMar έχει κληθεί να συμμετάσχει ως μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της εκδήλωσης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ΜΚΟ, λιανέμποροι και εταιρείες πώλησης ειδών ευρείας κατανάλωσης θα συναντηθούν προκειμένου να εκπονήσουν ένα προσχέδιο για τη διαφύλαξη των θάλασσών μας έως το 2050 και να αναζητήσουν τρόπους συνεργασίας για την προώθηση ουσιαστικών αλλαγών.

 

«Για τη BioMar, η διαχείριση και η αειφορία των θαλάσσιων προϊόντων συνιστούν διαρκή αλλά όχι μετριοπαθή στόχο, καθώς προσπαθούμε να ανεβάζουμε συνεχώς τον πήχη.  Τούτο είναι δυνατό μόνον εφόσον αξιολογούμε με ειλικρινή και αντικειμενικό τρόπο τον εαυτό μας. Οι συγκριτικές αναλύσεις, όπως ο Δείκτης Διαχείρισης των Θαλάσσιων Προϊόντων, μας βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση» καταλήγει ο Carlos Diaz.