ORBIT bliver større!

March 21 2016

Opdræt i recirkuleringsanlæg er støt stigende, også til opdræt af større fisk. Da det er forventeligt, at der på det voksende marked for recirkulering vil opstå et behov for foderpiller til store ørreder, udvider BioMar nu ORBIT 929 foderprogrammet med en 6 mm pille.

- Vi vidste, at der indenfor nær fremtid ville opstå et behov for større piller, så vi sikrer, at ORBIT er klar, siger Anders Brandt-Clausen, markedschef hos BioMar A/S i Brande.

Recepten bag den nye pillestørrelse matcher selvfølgeligt de store ørreders ernæringsmæssige behov og opfylder opdrætterens forventninger til foderets ydelse. ORBIT 929 blev introduceret i 2011 og satte fra starten standarden for foder tilpasset til opdræt i recirkuleringsanlæg. Siden da har opdrætterne haft adgang til et foder der leverer nem fjernelse af faste fækalier og en reduceret belastning på biofiltrene. Hermed kan biomassen og produktionen øges og afkastet på investeringen forbedres.