We are changing our feed for a future 

Sustainable aquaculture is not just about the fish 

For us there are no leftovers  

Omega 3 should be harvested and cultured

FN`s bærekraftsmål

FN`s bærekraftsmål (content)

Adressering av FNs bærekraftmål

Bærekraftige virksomheter opererer i sunne og robuste samfunn. Dette er logikken som forbinder forretningsmålene med FNs bærekraftmål. Bærekraftmålene er primært utformet for implementering på landsnivå, men de kan og bør også implementeres på selskapsnivå. 

For selskaper med mindre modne bærekraftstrategier er FNs bærekraftmål et ypperlig rammeverk for videre utvikling. For mer modne virksomheter handler det mer om å finne ut hvordan nåværende strategier og aktiviteter forholder seg til og overlapper med bærekraftmålene, og deretter finne ut om det er avvik som bør eller kan tettes.

Sammen med DNV GL har BioMar kartlagt vår nåværende strategi og aktiviteter opp mot bærekraftmålene og samkjørt våre etablerte målekriterier og fokusområder mot de bærekraftmålene vi mener er mest relevante for oss.

Read more about the UN SDGS

Last ned rapporten

Last ned rapporten

 

Vår oppslutning om bærekraft

Forpliktelse (content)

BioMars produkter og tjenester tar sikte på å forbedre fire grunnleggende sider ved akvakulturproduksjon: fiskehelse, vekstrate, produksjonsøkonomi og miljøkonsekvenser.BioMar’s products and services seek to improve four essential aspects in aquaculture production: fish health, growth performance, production economy, and environmental impact.

Vi forplikter oss til åpenhet om våre aktiviteter gjennom årlige erklæringer i BioMar Groups integrerte bærekraftrapport. I tillegg er minimering av bærekraftrisiko og støtte av bærekraftarbeid i verdikjeden gjennom BioSustain™ en avgjørende del av vårt bærekraftprogram.

 

Aquaculture without the guilt

Vann- og avfallshåndtering

For å sikre vår fremtid må vi være ansvarlige med jordas ressurser. Ingenting kan gå til spille. Vi bruker høykvalitets biprodukter for å lage bærekraftig fôr. 

Les mer

Våre bærekraftindikatorer

Våre bærekraftindikatorer (content)

Våre bærekraftindikatorer

Som en ansvarlig global aktør har BioMar utarbeidet flere globale KPI-er basert på våre vesentlighetsvurderinger. Vi ønsker å bruke disse utfordrende måltallene og målsettingene til å styrke bærekraften i aktivitetene våre og verdikjeden i akvakulturnæringen.

last ned våre KPI-er

Bærekraftige råvarer

Kelp/Algae (Omega)

Vi viser ansvar i våre råvareinnkjøp og bruker kun råvarer som kan spores tilbake til kilden.

BioMar foretar kontinuerlige vurderinger av nøyaktig hvilke innkjøpskriterier som er nødvendige for å sikre og dokumentere at råvarer som er forbundet med spesielle bærekraftspørsmål, høstes på en ansvarlig måte. Innkjøp av marine råvarer, soyabønner og palmeprodukter er underlagt spesielle krav. BioMar holder oversikt over prosentandelen marine råvareleveranser som kommer fra FAO COC-godkjente fiskerier, for eksempel IFFO RS, MSC eller tilsvarende.

BioMar kjøper utelukkende avskogingsfrie soyabønner og palmeprodukter. Vi forsøker også, så langt mulig, å bruke råvarebiprodukter i fôrproduksjonen.

Fiskemel og fiskeolje brukt

Background Image

BioMar commits to the most ambitious pathway toward net-zero

In the recently launched Integrated Sustainability Report, BioMar announces its commitment to the 1.5°C pathway for reducing carbon emissions. BioMar is the first global aquafeed supplier to adopt the 1.5°C pathway toward net-zero under the Science Based Targets initiative (SBTi).

Read more
Read more about BioMar commits to the most ambitious pathway toward net-zero
Background Image

BioMar joins forces with Mols Bjerge National Park on an eelgrass restoration project

On Sunday 19 June, Mols Bjerge National Park will undertake an eelgrass restoration project with the help of BioMar Group and the local Danish community. The project is called Havets Grønne Enge, which translates to Green Meadows of the Sea.

Read more
Read more about BioMar joins forces with Mols Bjerge National Park on an eelgrass restoration project
Background Image

Circular Economy Thinking

BioMar seeks to decouple feed supply chains from directly competing with food for human consumption. Tapping into unutilized waste streams is a way to add value to feed and the planet.

Read more
Read more about Circular Economy Thinking
Background Image

Making sugar even sweeter

Using waste to make valuable products is the backbone of the circular economy. Upcycled processing wastes can provide an excellent alternative to traditional aquafeed proteins (e.g. soy and fish meal) and provides a market for otherwise lost resources.

Read more
Read more about Making sugar even sweeter
Background Image

Decarbonisation of our operations

As part of our 2030 Climate Action ambition, BioMar established a team with expert external support to develop a detailed masterplan for decarbonising our operations. We identified the steps required to reduce our Scope 1 & 2 greenhouse gas (GHG) emissions aligned with climate science and a commitment to a science-based 1.5°C target.

Read more
Read more about Decarbonisation of our operations
Background Image

Ambitious science-based reduction targets

BioMar has become the first global aquafeed supplier to commit to ambitious GHG emissions reduction targets following 1.5°C pathway. To make these reductions a reality, BioMar has developed a long term masterplan focusing on operations and broader supply chain partners to create innovative solutions that make sustainability profitable.

Read more
Read more about Ambitious science-based reduction targets
Background Image

Responsible shrimp

We have partnered with Earthworm Foundation, an international non-profit undertaking social and environmental projects, to drive responsible shrimp projects in Ecuador. Here, we redefine the feed model and create capacity building initiatives to drive social change and best sustainability practices in the region.

Read more
Read more about Responsible shrimp
Background Image

Over time, microalgae will likely overtake the role as the primary source for omega 3 in aquafeeds.

BioMar first introduced microalgae omega-3 into commercial salmon feeds in 2016 after three years of R&D and planning. BioMar worked with several salmon farmers and retailers willing to take a chance on microalgae, and today’s success is an excellent example of collaborating across the value chain.

Read more
Read more about Over time, microalgae will likely overtake the role as the primary source for omega 3 in aquafeeds.
Background Image

Deep Branch and BioMar agree strategic partnership to enhance the aquaculture industry

Deep Branch and BioMar have signed a long-term technical and commercial partnership to redefine traditional aquaculture feed ingredients and improve the aquaculture industry’s efficiency, profitability and sustainability. The immediate focus of the cooperation will be to optimise salmon feed using Proton™, a single cell protein developed by Deep Branch for the feed industry, as a primary protein source.

Read more
Read more about Deep Branch and BioMar agree strategic partnership to enhance the aquaculture industry
Background Image

Circular Feed Bags

Being mindful of our planet's resources at BioMar extends beyond our feed recipes to include the packaging of our aquafeeds. Our local markets have established innovative solutions for upcycling their feed bags.

Read more
Read more about Circular Feed Bags
Background Image

BioMar and Earthworm Foundation take lead on responsible shrimp

Earthworm Foundation, an international non-profit undertaking social and environmental projects, is partnering with BioMar to drive responsible shrimp projects in Ecuador. The full value chain collaboration will not only include deforestation- free aquafeeds but capacity building initiatives to drive social change and sustainability best practices in the region.

Read more
Read more about BioMar and Earthworm Foundation take lead on responsible shrimp
Background Image

BioMar brings focus to the blue journey towards increased sustainability

Knowledge of several critical environmental impact areas of aquafeeds is essential in helping make sustainable decisions. That is why some BioMar feeds in our Europe, Middle East & Africa (EMEA) Divisions will now include new sustainability indicators on technical product datasheets. This knowledge will help farmers in their pursuit to reduce negative environmental impacts.

Read more
Read more about BioMar brings focus to the blue journey towards increased sustainability
Background Image

Local communities repurposing feed bags

In BioMar Chile, most aquafeed maxi bags are sent to recycling. However, some feed bags have been set aside for a capacity building initiative to support local communities in repurposing them.

Read more
Read more about Local communities repurposing feed bags
Background Image

BioMar acquires intelligent feeding technology

Following the successful entrance into the shrimp feed market, the board of BioMar approves the acquisition of AQ1 Systems, the world’s leading producer of acoustic feeding technology for the shrimp farming industry. With the investment, BioMar aims to accelerate the sustainability journey of the industry.

Read more
Read more about BioMar acquires intelligent feeding technology
Background Image

From sawdust to protein

There is a promising new feed ingredient from the forests of Norway, sawdust!

Read more
Read more about From sawdust to protein
Background Image

Microalgae no longer considered a niche ingredient in BioMar

BioMar’s facility in Brande, Denmark significantly scales up the inclusion of microalgae into their raw material portfolio. The use of microalgae in the flagship product line produced in Brande enables BioMar to ramp up the sustainability criteria as this ingredient contributes to a reduced dependency on wild fish stocks.

Read more
Read more about Microalgae no longer considered a niche ingredient in BioMar
Background Image

BioMar reaches 1 million tonnes of salmon feed with microalgae

This month BioMar hit a major sustainability milestone with the adoption of microalgae omega 3s into feed diets. Marine ingredients are a finite resource and by including microalgae in aquaculture diets we can help stabilise the pressure on fish stocks.

Read more
Read more about BioMar reaches 1 million tonnes of salmon feed with microalgae
Background Image

BioMar launches its 2030 Ambitions

On the back of today’s launch of the BioMar 2020 Sustainability Report, we announce our 2030 Ambitions. We make a promise, to our planet and its people with a set of ambitious targets that will seek to aid in the restoration of our environment while enabling humanity to thrive. Two key areas are focused on the reduced impact of aquaculture feeds while the third will enable capacity building in our communities.

Read more
Read more about BioMar launches its 2030 Ambitions
Background Image

Capacity building for sustainable soybean farming in Europe

BioMar is helping the transition towards a more resilient and sustainable European agriculture. As a major purchaser of global commodities, BioMar actively supports agricultural and fishery improvement projects targeting the desired outcomes of the Food to Fork Strategy.

Read more
Read more about Capacity building for sustainable soybean farming in Europe
Background Image

Scope 1, 2 & 3: Going “Net-zero”

Since the Industrial Revolution, humans have been responsible for over 2,000 gigatons of carbon dioxide emissions. Greenhouse gases (GHGs) such as carbon dioxide, trap heat and, with increased atmospheric concentrations, cause the global warming we are experiencing today. The only way to avoid these consequences is simple: reduce global GHG emissions.

Read more
Read more about Scope 1, 2 & 3: Going “Net-zero”