Bærekraft

Bærekraft handler om å høste av naturens ressurser slik at de fornyer seg selv og ikke utarmes 

Innsyn og mattrygghet

Innsyn og mattrygghet

Fullstendig sporbarhet er grunnleggende for mattrygghet. BioMars prosedyrer og registreringer bidrar til full sporbarhet både fremover og bakover i matproduksjonskjeden.

Alle fôringredienser kan spores tilbake gjennom BioMars produksjon og lagre til leverandøren av hver enkelt råvare. På samme måte kan alle råvarer og alt ferdig fôr spores til det fiskeoppdrettet som har mottatt fôret fra BioMar.

Les mer

Redusert fotavtrykk

Redusert fotavtrykk

Verdens behov for mat kommer til å øke, og akvakultur kan bli en veldig viktig aktør i arbeidet med å skape en tilstrekkelig og bærekraftig matproduksjon, ifølge FN.

BioMar samarbeider med kundene for å gjøre oppdrettsaktiviteten deres mer bærekraftig. Vi kjøper inn bærekraftige råvarer fra seriøse leverandører. Vi styrker innsynet og sporbarheten i hele leveringskjeden. Og vi ser alltid etter nye og mer bærekraftige råvarer. 

Vi bestreber oss alltid på å redusere fotavtrykket vårt. 

Les mer

nyheter bærekraft