Redusert miljøfotavtrykk

Redusert miljøfotavtrykk

Vi reduserer miljøfotavtrykket vårt

Hovedfokuset vårt er å tilby kundene sunt og velsmakende fiskefôr. Dette gjør vi ved å utvikle effektive, trygge og næringsrike fôrprodukter med minst mulig miljøpåvirkning. 

Det er derfor vi har vært en pioner innen utvikling av nytt oppdrettsfôr basert på alternative råvarer som et supplement til bruken av fiskemel, og det er derfor vi bryr oss om miljøpåvirkningen av logistikkaktivitetene våre.

KPI

KPI-ER

Vi styrker bærekraften ved hjelp av globale KPI-er

Som multinasjonal produsent og ansvarlig global aktør har BioMar identifisert flere globale nøkkelindikatorer (KPI-er) i tråd med vesentlighetsvurderingen vår. 

Ved hjelp av disse utfordrende målestokkene og målsettingene styrker vi den bærekraftige utviklingen av aktivitetene våre og forbedrer bærekraften i akvakulturverdikjeden.

Målet med KPI-ene våre er å oppnå ambisiøse målsettinger som dekker et bredt spekter av problemstillinger.

Satsningsområder

Vi gjør vårt ytterste for å sikre bærekraft gjennom hele verdikjeden, fra råvarer til slaktet fisk.
Helse og kvalitet

Vi legger vekt på god helse og høy kvalitet

Verden over kommer offentlig helse i fremtiden til å avhenge av kvaliteten på sjømat fra oppdrett.

Derfor kommer næringsinnholdet og helsen til fisk og reker som fôres med våre produkter til å spille en stadig viktigere rolle.

Samfunn

Vi legger vekt på gjensidig tillit

BioMar er sterkt engasjert i lokalsamfunnene der vi driver virksomhet, og målet er å forbedre levekårene gjennom kulturelle, sosiale og pedagogiske aktiviteter.

Samtidig akter vi – gjennom veloverveid innkjøp og påpasselig valg og granskning av leverandører – å sørge for at leverandørene våre opptrer like ansvarlig i lokalsamfunnene i de landene der vi kjøper inn våre råvarer.

Miljø

Vi er opptatt av å ta vare på miljøet

Gjennom aktivitetene våre ønsker vi å bidra til økt bærekraft ved å redusere våre egne utslipp og samtidig øke produksjonen.

I BioMars fôrløsninger har vi lagt vekt på miljømessig balanse ved å redusere utslipp til vannmiljøet og legge til rette for en mer bærekraftig bruk av råvarer. Vi har også som mål å fremme økt bruk av de funksjonelle fôrene våre. De gir høyere fôropptak og reduserte utslipp fra akvakultursystemer, bedre helse for oppdrettsfisk og -reker samt høyere overlevelsesgrad.