Forsknings- og utviklingssenter

BioMars teknologisenter

BioMars teknologisenter

som ligger i Brande i Danmark, er et pilotanlegg som kun er en tiendedel av størrelsen til en vanlig fôrfabrikk.

Hovedformålet til anlegget er å produsere fôr som skal brukes i forskningsforsøk eller utprøving av nye ingredienser, samt bearbeiding av råmaterialer, evaluering av oppskrifter for å forbedre næringsverdien og fysisk produktkvalitet (som for eksempel «crumble» og synkehastighet) samt testing av prosessteknologi.

Teknologisenteret er utformet som en minifabrikk og har samme utstyr som BioMars andre produksjonsanlegg, og produserer årlig mer enn 600 ulike fôrkoder/prøvedietter for forskningsformål.

Hirtshals forskningssenter

Hirtshals forskningssenter

BioMars fôrutprøvingsenhet i Hirtshals i Danmark er en av de største i privat eie i Europa – den befinner seg ved Nordsjøen i fiskehavna i Hirtshals. Den er en del av det internasjonale forskningsmiljøet i den anerkjente Nordsøen Forskerpark.

BioMars fôrutprøvingsenhet har mer enn 200 tanker med 11 separate vannsystemer.

Det er avdelinger optimalisert for ulike fiskestørrelser, fiskearter og formål, og alle systemene kan manipuleres for å tilfredsstille en rekke forhåndsdefinerte prøveforhold.

Takket være plasseringen ved Nordsjøen har fôrutprøvingsenheten tilgang til saltvann, noe som også gjør den ideell for prøver på saltvannsfisk.