Nowe źródło dodatków mineralnych do pasz

Optymalne wyniki hodowli i jak najlepszy stan zdrowia ryb, przy jednoczesnym minimalnym wpływie na środowisko, mają szczególne znaczenie dla BioMaru. BioMar EMEA pozyskuje teraz dodatki mineralne do pasz z nowego źródła.

W fabrykach BioMar EMEA, niezbędne minerały będące składnikami wszystkich pasz są teraz uzyskiwane ze związków organicznych o lepszej biodostępności, w odróżnieniu od poprzednio stosowanych soli nieorganicznych.

Niezbędne substancje odżywcze – minerały, witaminy, kwasy organiczne, aminokwasy – to te, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Nie powstają one jednak w organizmie, muszą więc być przyswajane wraz z żywnością.

Wiele niezbędnych składników mineralnych ma ogromne znaczenie zarówno dla rozwoju jak i zdrowia ryb. Jeżeli składniki te są lepiej biodostępne dla ryb, są one przyswajane w większych ilościach. Co więcej, wspomagają one układ odpornościowy, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu hodowli na środowisko naturalne. Wszystkie te czynniki mają kluczowe znaczenie dla BioMaru.

Nawet w przypadku organicznie związanych minerałów występują duże różnice pomiędzy poszczególnymi związkami. Najpowszechniej biodostępnym stabilnym związkiem jest glicyna w postaci schelatowanej. Jest to związek, który prawie nie wchodzi w interakcje z innymi cząsteczkami w przewodzie pokarmowym, dzięki czemu jest aktywnie transportowany przez ściany jelit do komórek. W komórkach chelaty glicyny są rozkładane, a uzyskane w ten sposób minerały mogą zostać zmetabolizowane.

Wiele testów wykazało pozytywne skutki stosowania organicznie związanych minerałów, między innymi:

-          Zwiększone przyswajanie i zachowanie minerałów

-          Uzyskanie prawidłowego poziomu minerałów w organizmie

-          Poprawa stanu zdrowia

-          Lepsze wyniki ekonomiczne hodowli

W przypadku jakichkolwiek pytań na temat powyższych zmian, prosimy o kontakt z lokalnymi.