Att skapa värde i vattenbruk

September 21 2018

Den senaste Aqua 2018-konferensen och utställningen i Montpellier i Frankrike var en inspirerande mötesplats för alla som är intresserade av att skapa värde genom innovationer och hållbar tillväxt i vattenbruk.

BioMar siktar mot att uppmuntra forskare, och särskilt unga människor, som är intresserade av att göra karriär inom vattenbruk, genom att hjälpa dem att förstå hur de kan främja branschen. Detta gör man genom sin Gold-sponsring av vattenbruksevenemang som Aqua 2018, tillsammans med European Aquaculture Society (EAS) och World Aquaculture Society (WAS) och genom tidigare och framtida konferenser anordnade av EAS.

Med sin slogan ”WeR Aquaculture” samlade Aqua 2018 3 000 delegater från 107 länder. Utställningen rymde 175 montrar och konferensen, som pågick i fyra dagar, innehöll en lång lista av presentationer och vetenskapliga posters över olika ämnen. BioMar sponsrade sessionerna om funktionella ingredienser och fodertillsatser.

BioMars monter blev samlingsplats för människor från hela världen. Våra experter på yngelfoder var till exempel mycket upptagna med att informera om vår senaste utveckling och hur man kan använda våra produkter på bästa sätt. I år firar BioMar 15 år av framgångar med yngelfoder och vi fortsätter att investera i detta segment, inklusive i innovationer och funktionella råmaterial, för att maximera hälsa och prestanda.

BioMars monter på Aqua 2018 hade särskilt fokus på vår senaste utveckling inom funktionellt foder för stressande perioder under odlingen. Ett särskilt intresse visades våra senaste studieresultat och foderrekommendationer för BioMars Forte-produkter som är inriktade mot gälparasiter hos havsruda.

Ett annat fokusområde för BioMar var att informera om hur vi kan hjälpa vattenbrukare och i förlängningen vattenbrukskedjan att bättre förstå och uppskatta den miljömässiga hållbarheten hos råmaterialet i vattenbruksfodret.

En festlig BioMar-middag anordnades vid Aqua 2018, där BioMars samarbetspartner samlades i rogivande omgivningar i ett typiskt franskt "Chateau". François Loubère, vd för BioMar West Med, sa i sitt tal till deltagarna: – I mer än 56 år har BioMar nu betjänat sina kunder – fisk- och räkodlare – i hela världen genom ständiga ansträngningar i forskning och utveckling och förnyelse kring näring, hälsa och odling. Vi fortsätter på den inslagna vägen och försöker alltid bli först med att utnyttja innovationer som för vattenbrukets effektivitet och hållbarhet framåt.

Aquaculture Europe 2019 äger rum den 7–10 oktober 2019 i Berlin, Tyskland. BioMar blir återigen Gold-sponsor för detta evenemang.

 Vid Aqua 2018 blev BioMars monter samlingsplatsen för människor från hela världen.

 

En festlig BioMar-middag anordnades vid Aqua 2018, där BioMars samarbetspartner samlades i rogivande omgivningar i ett typiskt franskt "Chateau".