BioMar kunnianhimoisella matkalla kohti nettonollaa

Kesäkuussa 2022 julkaistiin Integrated Sustainability Report 2021. Raportissa BioMar ilmoittaa sitoutuneensa 1,5 °C:n tavoitteeseen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. BioMar on ensimmäinen kansainvälinen kalarehujen tuottaja, joka ottaa käyttöön 1,5 °C:n tavoitteen kohti nettonollaa Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti.

”Kalanrehut muodostavat noin 80 % kalankasvatuksen hiilijalanjäljestä, joten viljelijöillemme on tärkeää, että BioMar etenee nopeasti kohti nettonollaa”, Vidar Gundersen, BioMar Global Sustainability -osaston johtaja kertoo.

IPCC on todennut, että kasvihuonekaasujen (GHG) päästöt on puolitettava vuoteen 2030 mennessä, ja nettonolla pitää saavuttaa vuoteen 2050 mennessä ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten välttämiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi niin yksityisten kuin julkisten toimijoidenkin on tehtävä vähennyksiä, jotta ilmaston lämpeneminen pysyy alle 1,5 °C:ssa.

“Tämän vuoden kestävän kehityksen raportissa esittelemme yksityiskohtaisesti tavoitteemme, ja sen mitä olemme jo tehneet. Selitämme käyttämiämme tieteellisiä toimintatapojamme ja raportointijärjestelmiä”, Vidar Gundersen, BioMar Global Sustainability -osaston johtaja kertoo.

Viime vuoden kestävän kehityksen raportissa BioMar ilmoitti tavoitteekseen ​​vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä. Jotta tämä vähennys toteutuisi, BioMar on kehittänyt pitkän aikavälin suunnitelman. Vähennystavoitteet saavutetaan kehittämällä toimitusketjujamme, ja luomalla uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Raportin mukaan tavoitteissa 1 ja 2 saavutetaan 4,2 prosentin vuotuinen absoluuttinen vähennys tavoite, vastaavasti tavoitteeseen 3 vaaditaan 30 prosentin vähennys.

SBTi on kunnianhimoinen ohjelma kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen yksityisellä sektorilla. Yli 2200 organisaatiota on sitoutunut SBTi:hen. Määrä vastaa kolmannesta maailman markkina-arvosta.

Kierrätys ja tehostavat toimenpiteet ovat tämän vuoden kestävän kehityksen raportin teemoja. Raportissa on useita esimerkkejä kierrätyksen kehittämisestä, ja uusista kalanrehun tulevaisuuden raaka-aineista. Tämän vuoden teemaksi nostamme erityisesti ihmiset ja yhteisöt. Uusien 2030-tavoitteiden ja päivitetyn toimintaohjeen myötävaikutuksella sitoudumme vahvasti vastuulliseen palkkaukseen, yksilöiden valmiuksien kehittämiseen sekä monimuotoisuuteen ja tasa-arvoon.