Jatkuvasti kehittyvä ala

Vesiviljelyala kasvaa keskeisistä ruuantuotannon aloista kaikkein nopeimmin*. Viimeisten 20 vuoden aikana vesiviljelyala on kehittynyt dramaattisesti innovatiivisten, entistä kestävämpien kalanrehujen avulla.

Viimeisin teknologia, innovatiiviset rehujen ainesosat ja laajat tutkimus- ja kehitystyöponnistelut ovat tehneet alasta entistä kestävämmän. Seuraavassa kolme esimerkkiä:

  • Kalanrehun tuotannossa käytetyt raaka-aineet ovat muuttuneet suuresti viimeisten 20 vuoden aikana. Vielä 90-luvulla kalajauho ja kalaöljy olivat kalanrehun pääraka-aineita. Alalla on tapahtunut teknologisia läpimurtoja, innovatiivisia uusien ainesosien käyttöä sekä  tutkimus- ja kehitystuloksia. Nykyisin rehureseptit ottavat huomioon kasvatettavien kalojen ravitsemuksen kokonaisvaltaisesti, rehuntuotanto ei ole riippuvainen niukoista merikalalannoista.

 

Vesiviljelyala kasvaa keskeisistä ruuantuotannon aloista kaikkein nopeimmin*. Viimeisten 20 vuoden aikana vesiviljelyala on kehittynyt dramaattisesti innovatiivisten, entistä kestävämpien kalanrehujen avulla.

Kuva 1: Raaka-aineiden kehitys vuosien aikana.

 

  • Kalanrehut sisältävät kalojen kasvulle välttämättömiä ravintoaineita: typpeä ja fosforia. Liiallinen typen ja fosforin määrä kuitenkin  huonontaa veden laatua. Vesiviljelyn osuus nyky-yhteiskunnan typen ja fosforin kokonaispäästöistä on kuitenkin hyvin pieni. Seuraavassa on esimerkki Tanskasta.

 

 

 

Kalanrehut sisältävät kalojen kasvulle välttämättömiä ravintoaineita: typpeä ja fosforia. Liiallinen typen ja fosforin määrä kuitenkin  huonontaa veden laatua. Vesiviljelyn osuus nyky-yhteiskunnan typen ja fosforin kokonaispäästöistä on kuitenkin hyvin pieni. Seuraavassa on esimerkki Tanskasta.

Kuva 2: Esimerkki Tanskan vesiltä

 

  • Rehukerroin (FCR) on yleisesti käytetty suorituskykyindikaattori kalankasvatuksessa ja muuntyyppisessä eläintenhoidossa, joka mittaa panoksen (syötetyn rehun) ja tuotoksen (tuotetun lihakilon) suhdetta. Alhainen rehukerroin johtaa alhaisempiin typpi- ja fosforipäästöihin, parempaan vedenlaatuun ja pienempiin ympäristövaikutuksiin. Nykyteknologia ja -tieto mahdollistavat kalanrehun optimoinnin ja rehukertoimen minimoinnin tinkimättä kalojen ravitsemuksellisista tarpeista ja vesiviljelyn tuotantotavoitteista.

 

 

ehukerroin (FCR) on yleisesti käytetty suorituskykyindikaattori kalankasvatuksessa ja muuntyyppisessä eläintenhoidossa, joka mittaa panoksen (syötetyn rehun) ja tuotoksen (tuotetun lihakilon) suhdetta. Alhainen rehukerroin johtaa alhaisempiin typpi- ja fosforipäästöihin, parempaan vedenlaatuun ja pienempiin ympäristövaikutuksiin. Nykyteknologia ja -tieto mahdollistavat kalanrehun optimoinnin ja rehukertoimen minimoinnin tinkimättä kalojen ravitsemuksellisista tarpeista ja vesiviljelyn tuotantotavoitteista.

Kuva 3: Typen (N), fosforin (P) ja rehukertoimen kehitys vuosien aikana.

 

Viimeisin teknologia, innovatiiviset rehujen ainesosat ja laajat tutkimus- ja kehitystyöponnistelut ovat tehneet alasta entistä kestävämmän

BioMar työskentelee täyttääkseen tietyt YK'n kestävän kehityksen tavoitteet. Lue lisää sivustolta https://www.un.org/sustainabledevelopment/