Vähemmän on enemmän

Kalanviljelijät voivat saavuttaa parempia tuloksia käyttämällä vähemmän rehua. BioMarin Performance Concept mahdollistaa kalanrehun optimoinnin tinkimättä kalojen ravitsemuksellisista tarpeista ja viljelyn tavoitteista. Tämä ei ole ainoastaan kalanviljelijöiden ja vesiviljelyalan etu, vaan se on hyväksi myös ympäristölle.

Kalanrehu sisältää typpeä (N) ja fosforia (P), jotka ovat kalan kasvamiselle välttämättömiä ainesosia. Silti typen ja fosforin liikamäärät heikentävät veden laatua. Ja koska veden laatu vaikuttaa vesielinympäristöön ja kalanviljelijöiden saavuttamiin tuloksiin, on sitä parempi, mitä vähemmän rehua tarvitaan tuottamaan kalaa.

Performance Concept: optimoitu kalanrehu

 

Rehukerroin (FCR)

Rehukerroin on yleisesti käytetty kalanviljelyn ja muuntyyppisen eläinkasvatuksen suorituskykyindikaattori, joka mittaa panoksen (syötetty rehu) ja tuotoksen (tuotettu kilo lihaa) suhdetta.

 

 

Kuva: Rehukerroin laskeminen - Näin lasket rehukerroin

Kuva: Rehukerroin laskeminen - Näin lasket rehukerroin

 

Optimaalinen rehukerroin riippuu lukemattomista tekijöistä - kuten veden laadusta, lämpötilasta, altaanhoidosta. Useimmat kalankasvattajat haluavat minimoida rehukertoimen tinkimättä kalojen ravitsemuksellisista tarpeista ja omista tuotantotavoitteistaan. Innovatiiviset kalanrehut auttavat kalanviljelijöitä pienentämään rehukerrointa.

Tämän päivän teknologia ja tieto auttavat BioMaria laatimaan erittäin suorituskykyisiä kalanrehuja, joilla on alhainen rehukerroin. Alhaisen rehukertoimen avulla kalanviljelijät voivat tuottaa ympäristöystävällistä kalaa ja saavuttaa parempia tuloksia käyttämällä vähemmän rehua.

 

Alhainen rehukerroin johtaa seuraaviin asioihin:

  • Matalammat typen ja fosforin päästöt
  • Parempi vedenlaatu
  • Pienemmät ympäristövaikutukset

 

Kalanviljelijät voivat saavuttaa parempia tuloksia käyttämällä vähemmän rehua. BioMarin Performance Concept mahdollistaa kalanrehun optimoinnin tinkimättä kalojen ravitsemuksellisista tarpeista ja viljelyn tavoitteista. Tämä ei ole ainoastaan kalanviljelijöiden ja vesiviljelyalan etu, vaan se on hyväksi myös ympäristölle.

BioMar työskentelee täyttääkseen tietyt YK'n kestävän kehityksen tavoitteet. Lue lisää sivustolta https://www.un.org/sustainabledevelopment/