Arvostettu kalanrehuyritys, joka panostaa lohentuotannon kestävään kehitykseen

5. lokakuuta 2017

BioMarin kestävyysraportoinnin läpinäkyvyys on huipputasoa itsenäisten lohenrehuyritysten joukossa, mikä vahvistaa sen strategisia ydintavoitteita, joiden mukaan se pyrkii edistämään ja johtamaan kestävällä pohjalla olevia alan käytäntöjä.

Vesiviljely ja nk. sininen vallankumous tarjoavat suunnattomasti mahdollisuuksia, joiden avulla planeettamme olosuhteet saadaan vastaamaan YK:n asettamia kestävän kehityksen tavoitteita. Kestävä kehitys nähdään aina vain tärkeämpänä tekijänä sekä asiakkaiden että kuluttajien keskuudessa. Kestävä kehitys on kuitenkin laaja-alainen käsite, ja sitä voi olla vaikeaa mitata. Tämän vuoksi vesiviljelyalalla tarvitaan vertailumenetelmä, jolla kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan käytäntöjä voidaan määrittää ja vertailla.

Bertrand Charron on SeafoodIntelligence.com-sivuston päätoimittaja ja kirjoittaja, joka julkaisi vastikään vuonna 2017 vertailuraportin lohenkasvatusalan läpinäkyvyydestä. Hän toteaa: "Vaikka vertailuraporttimme kattavat laajan osan vesiviljelyalasta, julkaisemme silti erillisen lohenkasvatusta ja -rehua käsittelevän vertailuraportin, koska juuri lohenkasvatus on aina ollut median ja sidosryhmien suuri kiinnostuksen kohde. Uskon, että raportista eivät hyödy pelkästään muut lohenkasvattajat ja rehuyritykset, vaan myös maailmanlaajuinen vesiviljelyala, jossa läpinäkyvyys on yleisesti ottaen vähäistä."

Kestävällä pohjalla olevasta toiminnasta on tullut BioMarin valttikortti. Yritys on lisännyt uudenlaisten raaka-aineiden hankintaa, jotta se voisi edistää omaa kestävän kehityksen ohjelmaansa. BioMar on tuottanut ensimmäisenä rehuja, joissa on vaihtoehtoisia meriperäisiä rasvahappoja. Nämä on saatu kestävästi mikrolevästä.

"Edistämme alamme kestävää kehitystä ja olemme ensimmäinen rehuntuottaja, joka tuo tämän uuden ainesosan asiakkaille samalla, kun tuotanto pysyy laajana. Uskomme, että AlgaPrime™ DHA on tärkeä tekijä lohituotteiden jatkokehityksessä, sillä sen ravitsemuksellinen profiili on juuri sopiva", toteaa Jan Sverre Røsstad, BioMar-konsernin varapääjohtaja ja lohiosaston johtaja.

BioMar ja sen yhteistyökumppani Aker BioMarine varmistavat, että raaka-aineet hankitaan korkealaatuisimmasta krillistä, joka pyydetään kestävällä tavalla. Aker BioMarinen täysin läpinäkyvä arvoketju on saanut MSC-sertifioinnin ja Sustainable Fisheries Partnership (SFP) -järjestön luokituksen A.

"Kestävä kehitys on aina ollut BioMarin toiminnan ytimessä, mutta vasta viime vuosina olemme ymmärtäneet, miten tärkeää on raportoida kvalitatiivisesti tekemistämme asioista ja tulevaisuuden suunnitelmistamme. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä asiakkaillemme, mutta ne ovat myös yrityksemme toimintaa ohjaavia periaatteita", sanoo Carlos Diaz, BioMar-konsernin toimitusjohtaja.

Bertrand Charron kirjoittaa raportissaan, että "useiden vesiviljelyalan toimitusjohtajien kannattaisi lukea [BioMarin] raportti (samoin kuin parin muun kestävään kehitykseen panostaneen yrityksen raportit), jotta he saisivat innostusta kestävän kehityksen raportointiin!"

BioMar on tehnyt kestävästä kehityksestä osan liiketoimintastrategiaansa, koska se pitää sitä sopimusten solmimisen edellytyksenä. Lisäksi BioMar on huomannut, että kestävä toiminta vaikuttaa myönteisesti myös yrityksen omaan henkilöstöön. "Yli kolmasosa BioMarin työntekijöistä on ollut yrityksessä yli 15 vuotta. Ja työntekijöidemme määrä kuitenkin lisääntyi viime vuonna yli 25 prosenttia," Carlos Diaz tähdentää.

Vertailuraportin mukaan BioMar suhtautuu kestävään kehitykseen asenteella "minkä pystyy tekemään, se on myös tehtävä". BioMar-konsernin maailmanlaajuisesta kestävästä kehityksestä vastaava päällikkö Vidar Gundersen selittää, miksi yritys toimii näin: "Se on oikeastaan hyvin yksinkertaista. Jos meristä, järvistä ja metsistä ei pidetä huolta, menetämme tulevaisuudessa työpaikkamme. Pahimmassa tapauksessa menetämme sen maailman, jossa elämme. Se on perintömme sekä tulevaisuutemme, ja se on meidän vastuullamme."