itämerirehu

30. lokakuuta 2018

Avoin kirje kalankasvatusyrityksille, viranomaisille ja muille sidosryhmille

Muutaman viime vuoden aikana on Suomessa käyty keskustelua käytettävästä kalanrehusta jonka merelliset raaka-aineet (silakka ja kilohaili) ovat peräisin Itämerestä. Perusteluna tällaisen rehun käytölle on esitetty ravinteiden (fosforin ja typen) kierrättämistä ja sitä ettei mainittuja ravinteita tuoda Itämeren alueelle sen ulkopuolelta. Laskennallisesti kalankasvatuksen ympäristövaikutus olisi vähäisempää lisäämällä kalanrehuun ravinteita joita on alunperin poistettu Itämerestä.

Kalankasvatusyritykset ovat hakeneet uusia ja suurempia lupia ja perustelleet ympäristölupahakemuksen saamiseksi tällaisen rehun käyttöä. Rehua on kutsuttu "itämerirehuksi".

Käytännössä nykyisellään kalanrehua toimittaa suomalaisille kalankasvatusyrityksille kaksi kalanrehujen valmistajaa, BioMar ja Raisioaqua.

Itämerirehu syntyi nimenä muutama vuosi sitten kun ensimmäinen suomalainen kalajauhotehdas aloitti toimintansa Kasnäsissa. Itämerirehua on markkinotu siinä määrin, että jopa kalankasvatusyrityksiä valvovat viranomaiset ovat pyytäneet kalankasvattajia ilmoittamaan 2017 vuosi-ilmoitusten yhteydessä itämerirehun käyttömäärä.

Mutta tiedon puute tekee asiasta pahasti ontuvan.

  • Mitään määritelmää rehulle jota kutsutaan itämerirehuksi ei ole luotu.
  • Paljonko itämerestä peräisin olevaa raaka-ainetta tulisi rehussa olla jotta sitä voitaisi kutsua itämerirehuksi?
  • Kun tarkistetaan viimeisten 20 vuoden kehitystä on perinteisten raaka-aineiden käyttö kalanrehuissa vähentynyt merkittävästi (katso kuva alla). Kehitys tulee suurimmalla todennäköisyydellä jatkumaan samansuuntaisena.
  • Tiedonpuutetta lisää se, että BioMar on tosiasiallisesti käyttänyt Itämeren raaka-aineita monien vuosien ajan.
  • Vuoden 2017 aikana BioMar käytti Itämerestä peräisin olevia raaka-aineita joiden mukana Itämerestä poistui 85 tonnia fosforia ja 460 tonnia typpeä. Ravinnemäärät ovat samaa suuruusluokkaa kun suomalainen kalanrehutoimittaja on ilmoittanut poistaneensa ravinteita, jopa hiukan suurempi.
  • BioMar on hankkinut Itämerestä olevia raaka-aineita kalajauhojen valmistajilta sekä Suomesta että Tanskasta. Kaikkien kalajauhovalmistajien raaka-aine, silakka ja kilohaili, on kalastettu samoilta alueilta Itämerellä.

Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että Itämeren silakan ja kilohailin kalastus on kiintiöity. Ravinteet poistuvat yleensä kiintiöiden mukaisesti riippumatta siitä käytettiin niitä kalanrehuissa tai ei.

BioMar näkee asian myönteisenä mikäli tulevaisuudessa voidaan huomioida Itämeren raaka-aineiden/ravinteiden käyttö kalanrehuissa vähentävänä tekijänä kalanviljelyn ympäristötaseen laskelmassa. Taselaskelmassa tulee punnita itämeriravinteiden käyttö kalanrehuhin suhteessa kalanviljelyntuotannon tuomiin ravinteisiin. Kalanviljelytuotannon mukana tulevat ravinteet ovat yhtä suuria tulivatpa ne Itämeren alueelta tai sen ulkopuolelta.

BioMar antaa mielellään lisätietoja.

Ystävällisin terveisin,
BioMar A/S

Anders Brandt-Clausen
Toimitusjohtaja