BioMarin Itämeriraaka-aineen ostomäärät kasvussa

Itämeriraaka-aine on Itämerestä kalastetusta silakasta ja kilohailista valmistettua kalajauhoa ja -öljyä. Itämeriraaka-ainetta käytetään BioMarin tuotannossa tänä vuonna enemmän kuin koskaan aiemmin. Vuosina 2018 ja 2017 BioMarin käyttämän itämeriraaka-aineen lasketut ravinteet olivat molempina vuosina noin 85 tonnia fosforia ja 460 tonnia typpeä.

 

BioMar toimittaa itämeriraaka-ainetta sisältävää kalanrehua useille markkina-alueille

Itämeren aluella on useita kalajauhon ja -öljyn tuottajia. BioMar hankkii merkittäviä määriä Itämeriraaka-ainetta myös Suomesta. Ostamme Itämeriraaka-ainetta enemmän, mitä Suomeen toimitettava valmis kalanrehu sisältää. Itämeriraaka-ainetta sisältävää kalanrehua toimitetaan myös laajalti Itämeren ulkopuolella oleville markkina-alueille.

 

Itämeriraaka-aineen saatavuus ja oikea laatu

BioMar valmistaa korkealaatuista rehua, jolla on tasainen tuotantovaikutus. Käytämme tuottamassamme kalanrehussa mahdollisimman paljon Itämeriraaka-ainetta, vähennämme näin osaltamme Itämeren rehevöitymistä.

Itämeriraaka-aineen saatavuus ja oikea laatu voivat olla rajoittavia tekijöitä, jotta pystymme toimittamaan Itämeriraaka-aineita sisältäviä kalarehuja. Itämeriraaka-aineen saatavuuden edellytyksenä on, että kalastuskiintiöitä on riittävästi tulevaisuudessakin.

Paremmin sulava kalanjauho antaa pienemmän ravinnekuorman ympäristöön. Osittain siksi, että sama kasvuvaikutus saavutetaan pienemmällä määrällä kalajauhoa, ja osittain siksi, että rehukerroin paranee.

 

Mitä on Itämerirehu

Itämerirehuna voidaan pitää rehua, joka sisältää Itämerestä peräisin olevaa kalajauhoa ja -öljyä vaihtelevina määrinä. On vaikea tietää mitkä kriteerit Itämerirehun pitäisi täyttää - Itämeriraaka-aineen osuus eri rehuissa vaihtelee tuotekohtaisesti. Myös yllä mainitut saatavuusrajoitteet voivat aiheuttaa haasteita rehunvalmistajille.

Mikäli Itämerirehulle määritetään tietty kiinteä Itämeriraaka-ainemäärä, se voi rajoittaa kalanrehun kehittämismahdollisuuksia vähentää entisestään suomalaisen kalanviljelyn jo marginaalista ravinnekuormitusta.

 

BioMar – Itämeriraaka-aineen hyödyntäjä

BioMarin Itämeriraaka-aine hankintamäärät ovat suuremmat kuin rehuna toimitettu kalajauhon ja -öljyn määrä. BioMarin Itämerirehu täyttää kriteerin, jonka mukaan Itämerestä otetaan enemmän ravinteita, mitä rehun mukana Itämereen palautuu.