Painopiste mikrolevää sisältävässä lohirehussa

5. toukokuuta 2017

Lerøy aloittaa ensi kuussa runsaasti terveellisiä rasvahappoja sisältävien lohituotteiden valmistuksen käyttämällä niukkoja meren raaka-aineita vähemmän. Lerøyn ja BioMarin välinen tiivis yhteistyö varmistaa, että Lerøyn kasvattama lohi hyötyy omega 3-DHA:n korkeasta pitoisuudesta rehussa, mikä saadaan osittain käyttämällä mikroleväainesosaa, AlgaPrime DHA:ta.

Lerøy toteaa, että tämä yhteistyö on tärkeä askel entistäkin ympäristöystävällisemmän vesiviljelyn kehittämisessä.

Lerøy on nyt astumassa uudelle kestävän kehityksen alueelle. Yli kilon painoiset lohet kasvatetaan ensi kuusta lähtien käyttämällä kestävän kehityksen mukaista, omega-3-pitoista leväaineosaa sisältävää rehua, jonka TerraVia on kehittänyt yhdessä Bungen kanssa. Käyttämällä uutta aineosaa Lerøy lähtee varauksetta matkalle, jonka tarkoituksena on vähentää riippuvuutta meren ainesosista.

"Loppukäyttäjän kannalta tämä muutos tarkoittaa sitä, että pystymme säilyttämään terveellisen omega-3:n korkean pitoisuuden 'Lerøy-lohessa'. Tiedämme, että tulevaisuudessa on puutetta kalaöljystä ja että meidän on löydettävä vaihtoehtoja kalaöljylle rehun aineosana, jos haluamme säilyttää tämän päivän korkean omega-3-pitoisuuden lohessa. Mikrolevää sisältävän rehun avulla voimme ylläpitää korkeaa pitoisuutta monien vuosien ajan", toteaa Lerøy Seafood Groupin toimitusjohtaja Henning Beltestad.

Rehutoimittaja BioMar on kehittänyt Lerøylle valikoiman rehuratkaisuja, joissa osa terveellisen omega-3:n korkeasta pitoisuudesta saadaan mikrolevää käyttämällä.

"Kasvatamme lohta loppukuluttajalle. Tiedämme, että kuluttajille kaikkialla maailmassa on tärkeää toimintamme ympäristöystävällisyys ja lohen ravitsemuksellinen laatu. Tämän tehokkaan yhteistyön ansiosta olemme pystyneet nostamaan ympäristöystävällisemmällä tavalla ruokitun lohen osuutta merkittävästi lyhyessä ajassa. BioMar on ollut eturintamassa uusien mahdollisuuksien etsinnässä ympäristöä säästävistä ainesosista, ja tarvitsemme uusia raaka-aineita voidaksemme vastata terveellisten kala- ja äyriäistuotteiden kysyntään. Meille on äärimmäisen tärkeää, että koko arvoketju ottaa vastuun entistäkin ympäristöystävällisemmän vesiviljelyn kehittämisestä", selittää Lerøy Seafood Groupin toimitusjohtaja Henning Beltestad ja jatkaa:

"Kuluttajien on voitava valita kestävän kehityksen mukaisesti tuotetuista terveellisistä lohituotteista aina, kun he valitsevat 'Lerøy-lohen'. Haluamme ottaa tämän askeleen täydestä sydämestä, koska uskomme, että alalle on tärkeää sitoutua tarjoamaan uusia rehuratkaisuja, joissa yhdistyvät korkea terveysarvo ja ympäristöystävällisyys."

BioMar on ollut edelläkävijä mikrolevää sisältävän rehun kehittämisessä ja testaamisessa, ja se on tuonut kyseistä ainesosaa sisältäviä uusia rehuja markkinoille kaupallisessa mittakaavassa vuonna 2016. Syyskuusta 2016 lähtien markkinoille on tuotu yli 40 000 tonnia rehua – pääasiassa Lerøyn käyttöön.

"Olemme erittäin iloisia siitä, että olemme voineet osallistua terveellisten ja kestävän kehityksen mukaisten lohituotteiden kehittämiseen yhdessä Lerøyn kanssa. BioMarille on erittäin tärkeää voida tehdä läheistä yhteistyötä asiakkaidensa ja toimittajiensa kanssa. Meille on selvää, että tarvitsemme yhteistyötä alan kehittämiseksi", toteaa BioMar Groupin lohiosaston varatoimistusjohtaja Jan Sverre Røsstad.

Vesiviljelyalalle mikrolevää sisältäviä omega-3-tuotteita toimittava TerraVian ja Bungen yhteisyritys on kokenut tiiviin yhteistyön BioMarin ja Lerøyn kanssa erittäin arvokkaaksi keinoksi innovoida vesiviljelyä:

"Lerøy ja BioMar ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kanssamme AlgaPrime DHA:n kaupallistamisen aikana sen varmistamiseksi, että toimitamme ympäristöystävällisiä, kustannustehokkaita ja merkityksellisiä tuotteita oikeassa mittakaavassa vastaamaan lohiteollisuuden haasteisiin. Kunkin yrityksen ydinosaamista hyödyntämällä pystymme nyt aikaansaamaan mielekkäitä tuloksia kuluttajien terveyteen, laajentamaan vesiviljelyyn saatavilla olevaa omega-3-öljyjen valikoimaa ja parantamaan alan kestävää kehitystä. TerraVian ja Bungen yhteisyritys Brasiliassa on lisännyt menestyksekkäästi AlgaPrime DHA -omega-3:n valmistuskapasiteettia ja välittää nyt jatkuvasti BioMarin Lerøylle toimittamien rehujen kriittistä aineosaa", selittää TerraVian liiketoiminnan kehittämisen vanhempi varatoimitusjohtaja Graham Ellis.