RAS- ja poikarehujen tuotantoa lisätty BioMarin Tanskan tehtaalla

BioMarin uusi tuotantolinja Brandessa, Tanskassa, on nyt täysin toiminnassa. Linjalla valmistetaan rehua poikaskaloille ja kiertovesiviljelyyn. 100 miljoonan DKK investointi lisää koko tehtaan vuosittaista tuotantovolyymia 25 %.

BioMarin tuotantolaitos on Jyllannissa RAS osaamisen Piilaaksossa. Jyllannissa sijaitsee johtavat RAS-yritykset, aina tuotantolaitoksen teknisistä toimittajista kalankasvattajiin. RAS-tuotantoa alueella on ollut jo yli 30 vuotta. BioMarilla on kiertovesiviljelylle omistautunut työryhmä, jota vahvistamme jatkuvasti uusilla RAS-asiantuntijoilla, kehitämme kuivan maan kalanrehuja ja haluamme edesauttaa alan yleistä kehitystä.

 

”Sijaintimme alueella, jolla on pitkä RAS-tutkimuksen ja -kehityksen historia, on antanut meille mahdollisuuden jalostaa RAS-rehuja ensimmäisten joukossa. Jatkamme edelleen tärkeää toimintaamme kalanrehujen innovaatiokehityksessä. RAS-rehumme tunnetaan maailmanlaajuisesti ja tavoitteemme uusille, kasvaville markkinoille ovat korkeat ”, toteaa BioMar-konsernin toimitusjohtaja Carlos Diaz.

 

Tanskan tuotantolaitos on kasvanut viime vuosina. Jatkaaksemme samalla linjalla päätimme kaksi vuotta sitten investoida ja lisätä tuotantokapasiteettia. Laitoksellamme tuotetaan yli 40 vesiviljelylajin - erityisesti kirjolohen, lohen ja yellowtail kingfishin - rehuja. Investointiprojektin myötä olemme nostaneet kokonaiskapasiteettiamme 25%. Vuodessa tuotamme jopa 160 000 tonnia rehua. Olemme parantaneet joustavuuttamme, rehun laatua ja tuotantomääriä.

Tanskan BioMarin toimitusjohtaja Anders Brandt-Clausen selventää: ”Uusi tuotantolinja asennettiin päivittäisessä käytössä olevien linjojen yhteyteen. Asennus oli haastava etenkin prosessin viimeisinä kuukausina, jolloin olemme kaikki työskennelleet poikkeuksellisissa olosuhteissa COVID-19 -tilanteesta johtuen. Asiantuntevien työntekijöiden ansiosta onnistuimme linjan asennuksessa vaarantamatta päivittäistä toimintaa. Samalla olemme pysyneet toimitusaikatauluissa. ”

Uuden linjan rehut on testattu viime kuukausien aikana ja tulokset ovat olleet vaikuttavia. BioMarin uudella linjalla tuotetut premium-luokan poikasrehujen tuotantovaikutukset ovat vaikuttavia teknisissä laatutesteissä. Uuden linjan pellettien kokoluokitus on nyt aiempaa parempi: eri pellettien välinen koko on pienentynyt, nyt siirtymät pellettikokojen välillä on sujuvampaa. Uuden linjan parannettu prosessinohjaustekniikka vahvistaa entisestään BioMarin kykyä keskittyä fyysisiin laadun testauksiin, kuten rehun uppoamisnopeuteen ja veden laatuparametrien pysyvän hyvänä.

"Alkaneelta poikasrehukaudelta olemme saaneet erittäin positiivista palautetta tuotteiden laadusta ja tuotantovaikutuksista kalankasvattajilta ympäri maailmaa", iloitsee Anders Brandt-Clausen.

 

BioMarin tuotantolaitos on Jyllannissa RAS osaamisen Piilaaksossa. Jyllannissa sijaitsee johtavat RAS-yritykset, aina tuotantolaitoksen teknisistä toimittajista kalankasvattajiin. RAS-tuotantoa alueella on ollut jo yli 30 vuotta. BioMarilla on kiertovesiviljelylle omistautunut työryhmä, jota vahvistamme jatkuvasti uusilla RAS-asiantuntijoilla, kehitämme kuivan maan kalanrehuja ja haluamme edesauttaa alan yleistä kehitystä.