Tavoitteena kestävä kehitys - myös rehusäkeissä

BioMar-konserni haluaa tarjota kestäviä ratkaisuja vesiviljelyteollisuudelle. Tanskan BioMar-rehutehtaan viimeisin innovaatio on käyttää kierrätysmuovista valmistettuja rehusäkkejä. Rehusäkit on valmistettu 75 -prosenttisesti kierrätysmuovista.

 

Ympäristövaikutusten minimointi

Kestävyyden saavuttaminen edellyttää ihmisten tarpeiden tyydyttämistä luontoa vahingoittamatta. BioMar-konserni haluaa kehittää innovatiivisia rehuratkaisuja ja kestävää globaalia vesiviljelyä, minimoiden samalla ympäristövaikutukset liiketoiminnan kaikissa osissa, niin pitkälle kuin se on mahdollista.

BioMar lanseeraa käyttöön vähintään 75-prosenttisesti kierrätetystä muovista valmistetun pakkausmateriaalin. Uutta pakkausmateriaalia käytetään 20 kg:nja 25 kg:n rehusäkeissä.

Tanskan BioMarin toimitusjohtaja Anders Brandt-Clausen tiivistää: 

 

"Näin ison kierrätysmateriaalin hyödyntäminen pakkauksissamme on askel kohti kestävää kehitystä myös pakkausmateriaalin osalta. Emme halua vaarantaa rehujen laatua tai elintarviketurvallisuutta, joten aloitimme varovaisella prosenttiosuudella. Tavoitteenamme on kuitenkin lisätä kierrätysmateriaalin osuutta tulevaisuudessa. Uusi muovikalvo koostuu viidestä eri kerroksesta, joista sisimmäinen kerros on täysin uutta muovia. Näin varmistamme rehun turvallisuuden."

 

Tarjoamme asiakkaille sekä kestävyyttä että toimivuutta. Uudessa pakkauksessa on entistä vahvempi rakenne.

 

Kestävyys keskiössä

Kestävyys ja pitkäjännitteisyys ovat tärkeitä arvoja BioMarille perustamisesta lähtien. Joukko kalankasvattajia perusti BioMarin vuonna 1962 tuottaakseen ekologisempaa rehua. Tuolloin ruokinnassa yleisesti käytettiin märkärehua. Perustamisesta lähtien aloitteet kestävään kehitykseen ovat seuranneet toisiaan.

 

Sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen

Kaikki YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät kestävän kehityksen tavoitteet vuonna 2015 osana kestävän kehityksen toimintasuunnitelmaa 2030. Laitoksia ja yksityisiä yrityksiä rohkaistaan ​​osallistumaan asetettuihin tavoitteisiin globaalissa maailmassamme. BioMar on tyytyväinen YK:n esitykseen, aloite sopii hyvin tavoitteeseemme innovoida vesiviljelyä kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Vuodesta 2015 lähtien BioMar on pyrkinyt saavuttamaan asetetut 17 tavoitetta. BioMarin tärkeimmät tavoitteet ovat; nälänhädän torjuminen (tavoite 2), rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita (tavoite 9), varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys (tavoite 12), säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat  (tavoite 14) ja suojella maaekosysteemejä (tavoite 15).

 

"BioMarilla on monia aloitteita, jotka palvelevat näitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Meille panostus kestävän, terveellisen ja turvallisen ruoan tuottamiseen on tärkeintä, Anders Brandt-Clausen selittää ja jatkaa: Uskomme, että mikä tahansa iso tai pieni kehitys, kuten tämä uusi pakkaus - 75 prosenttisesti kierrätetystä materiaalista valmistettu pakkausmateriaali - voi inspiroida ​​vastaavia aloitteita parempaan tulevaisuuteen."

 

Uusi pakkausmateriaali otetaan käyttöön toukokuussa 2020. Toivomme, että asiakkaamme suhtautuvat myönteisesti uuteen pakkausmateriaaliin.