Vahva tiimi, jolla on kunnianhimoiset tavoitteet

17. elokuuta 2017

BioMar-konserni on havainnut, että hautomorehumarkkinat ovat yksi niistä aloista, joilla sillä on merkittävät mahdollisuudet kehittyä ja laajentaa liiketoimintaansa. Siksi BioMar on koonnut vahvan, sitoutuneiden hautumoasiantuntijoiden tiimin kehittämään sen hautomotuotteita edelleen ravitsemusvaatimusten ja käsittelytekniikan perusteellisen tutkimuksen pohjalta.

BioMarin uusi hautomotuotteiden liiketoimintayksikkö toimii yhteistyössä yrityksen olemassaolevan organisaation kanssa, ja sillä on merkittävä rooli BioMarin aseman parantamisessa hautomotuotemarkkinoilla. Ryhmä vastaa yrityksen hautomorehuliiketoiminnan kehittämisestä. Sen tehtävänä on laajentaa liiketoimintaa uusille maantieteellisille markkina-alueille, kehittää rehua "uusille lajeille" ja toivottavasti ottaa myös käyttöön uusia ja uudistettuja rehuteknologioita.

BioMarin hautomotuotteista vastaavalla liiketoimintayksiköllä on uusi organisaatiorakenne. Se koostuu liiketoimintayksikön päälliköstä ja kahdesta kokeneesta tuotepäälliköstä, joista toinen vastaa katkarapuhautomoista ja toinen merikalojen hautomoista. Liiketoimintayksikön päätoimipiste sijaitsee Ranskan Nersacissa, minkä lisäksi sen kaupallinen tiimi on levittäytynyt kaikille BioMarin paikallismarkkina-alueille ympäri maailman.

Chris Dinneweth aloitti BioMarin hautomotuotteista vastaavan liiketoimintayksikön päällikkönä aiemmin tänä vuonna. Hänen pitkä uransa vesiviljelyalallamarkkinoilla alkoi 1980-luvun puolivälissä. Chris on työskennellyt tutkijana sekä kalan- että katkaravunkasvatusaloilla sekä toiminut erilaisissa johtotehtävissä eri puolilla maailmaa.

Jef Peeters on ollut yksi BioMarin korvaamattomista voimavaroista. Hän on toiminut eri tehtävissä aina tutkijasta tuotekehittäjään ja keskittynyt katkaravun hautomotuotteisiin. Jef on toiminut aiemmin ravitsemukseen perehtyneenä insinöörinä, minkä ansiosta hänelle on kertynyt runsaasti kokemusta katkaravun hautomorehujen kehittämisestä eri puolilla maailmaa aina Espanjasta Ecuadoriin Lisäksi hän on aiemmin antanut teknistä tukea rehutehtaille ja katkaravunkasvatuslaitoksille esisekoituksia koskien. Jef toimii nyt BioMarin katkarapuhautomotuotteiden tuotepäällikkönä.

Joana Amaral liittyi BioMarin hautomotuotteista vastaavaan liiketoimintayksikköön tämän vuoden kesäkuussa. Joana vastaa merikalojen poikasille valmistettavien hautomotuotteiden kehittämisestä ja hallinnasta. Joanalla on vankka kokemus hautomoalaltla. Hän on aiemmin toiminut meribassin ja hammasahvenen allaskasvatuksen tuotantotoimintapäällikkönä yhdessä Välimeren alueen suurimmista kalankasvatusyrityksistä, minkä lisäksi hän on ollut espanjalaisen merianturaa kasvattavan laitoksen johtokunnan jäsenenä ja neuvonut teknisiä ja tuotekehitystyöryhmiä. Joanan asiantuntemusta täydentää hänen kokemuksensa verkkokassimeriallaskasvatuslaitosten ja lämpimän veden lajien hautomoiden konsulttina. Joana toimii nyt BioMarin merikalahautomotuotteista vastaavana tuotepäällikkönä.

Hautomoruokavalioiden kehittämisestä vastaava tiimi tekee tiivistä yhteistyötä kokeneen kaupallisen tiimin kanssa, joka tarjoaa myyntiin liittyvää ja teknistä tukea. Yhteistyön tarkoituksena on ylläpitää tiivis yhteys kaikkiin asiakkaisiin yrityksen nykyisillä markkina-alueilla sekä uusilla alueilla, joissa yritys seuraavien vuosien aikana aikoo tarjota hautomotuotteitaan.

Uuden tiimin lisäksi BioMar haluaa vaikuttaa hautomotoimintaan merkittävästi muillakin tavoilla. Se investoi jatkuvasti tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotantotekniikkaan. BioMarin hautomorehutuotantolaitos uudistettiin vastikään siten, että se mahdollistaa uusien tuotetekniikoiden käyttöönoton. Myös lisää investointeja on luvassa.

Pätevän tiiminsä ja tuotekehityssuunnitelmiensa ansiosta BioMarin hautomotuotteista vastaavan liiketoimintayksikön kunnianhimoiset tavoitteet on pian saavutettu. Nykyisiä tuotteita virtaviivaistetaan ja tuotantolinjoja täydennetään, minkä lisäksi kehitetään uusia tuotteita, jotka perustuvat markkinoiden vaatimuksille ja jotka on kehitetty ja testattu tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. BioMarilla on yli 50 vuoden kokemus rehusta ja ruokintaratkaisuista, ja nyt se hyödyntää tätä asiantuntemusta hautomoalan kehittämiseen.

Lisätietoja saat paikallisilta myyntiedustajiltasi.

Tässä on hautomotuotteista vastaavan liiketoimintayksikön tiimi, joka vastaa BioMarin maailmanlaajuisten, kunnianhimoisiin tavoitteisiin pyrkimisestä (vasemmalta oikealle): Chris Dinnewith, hautomotuotteiden liiketoimintayksikön päällikkö, Jef Peeters, BioMarin katkarapuhautomotuotteiden tuotepäällikkö ja Joana Amaral, BioMarin merikalahautomotuotteiden tuotepäällikkö.