BIOMARIN ASIANTUNTIJAT

A talented group of experts that strives for improving BioMar’s capability for innovation.

Tavoitteellinen tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatio

BioMarin tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatio on järjestäytynyt kolmeen yksikköön, joilla on kullakin oma painopisteensä. Yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään, jotta BioMarin yhteiset tutkimus- ja tuotekehitystavoitteet voidaan saavuttaa. BioMarin tutkimusta ja tuotekehitystä johdetaan Trondheimin toimistossa Norjassa.

TEKNISET OSASTOT

Tieteen ja markkinat yhdistävä linkki
Tavoite

Vahva tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatio tarjoaa pitävällä pohjalla olevaa tietoa: se tuottaa tuloksia vesiviljelyrehujen huippututkimuksesta ja varmistaa, että rehuissa on juuri oikeat raaka-aineet ja ravintoaineiden määrät. Vankka tutkimus ei kuitenkaan vielä riitä innovatiivisten rehuratkaisujen kehittämiseen. Kun tarkoituksena on toimittaa sopeutettuja, huipputehokkaita rehuja, myös asiakkaiden tarpeet on ymmärrettävä. Niinpä BioMarin myynti- ja BioFarm-osastot pitävät jatkuvasti yhteyttä markkinoiden kanssa.
Tutkimus- ja tuotekehityspuolen ja markkinoiden välimaastossa ovat BioMarin tekniset osastot, jotka kokoavat tuotepäälliköt teknisten johtajien alaisuuteen. Näin varmistamme, että tuotekehitys perustuu sekä vankalla pohjalla olevaan tieteeseen sekä paikallisten markkinoiden tarpeiden tarkkaan huomiointiin.

Painopiste

BioMarin tekniset osastot asettavat strategiat uusille ja parannetuille tuotteille kaikilla osa-alueilla, määrittävät tarpeet, keskittyvät tietoaukkoihin yhteistyössä tutkimus- ja tuotekehityspuolen kanssa ja käsittelevät tuotteiden lanseerausstrategioita yhteistyössä BioMarin muiden olennaisten yksiköiden, esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin, kanssa. Tekniset osastot osallistuvat myös aktiivisesti tutkimuksen ja tuotekehityksen innovaatioprosesseihin ja seuraavat tuotteiden suorituskykyä kentällä kaupallisten kokeiden tai hallituissa oloissa tehtyjen kokeiden avulla.

Tuotepäälliköt

Teknisten osastojen jäsenillä on vahvaa teknistä osaamista, ja he tuntevat tutkimus- ja tuotekehitystyön sekä asiakkaiden tarpeet. Siksi tällä ryhmällä on vahvaa osaamista vesiviljelyalan ravitsemuksesta, ja se pystyy antamaan nopeaa neuvontaa vaivattomasti sekä tarjoamaan asiakkaille oikeat ratkaisut.
Tuotepäälliköt vastaavat siitä, että nykyisiä ja uusia tuotteita kehitetään jatkuvasti. He muodostavat vahvan, paikallisen tekijän, joka yhdistää markkinoiden mahdollisuudet BioMarin omaan ja ulkopuoliseen uuteen tietoon.