RESEARCH & DEVELOPMENT FACILITIES

State-of-the art facilities dedicated to take the aquaculture industry one step further. 

CENTERS DEDICATED TO INNOVATION

R&D: Intro (item)

Tuottoisat tutkimus- ja tuotekehityskeskukset ovat olennaisia, jotta testeillä saadaan luotettavia ja käytännöllisiä tuloksia, jotka voidaan vahvistaa ja todentaa ajan kuluessa. BioMar pitää kokeita tärkeinä asiakkaiden kannalta, koska niiden avulla saadaan uutta tietoa huipputehokkaiden rehutuotteiden kehittämiseen.

BioMar on pyrkinyt huipputulosten saavuttamiseen tekemällä jo pitkään yhteistyötä ulkopuolisten tutkimuslaitosten kanssa. BioMarin omat tutkimus- ja tuotekehityslaitokset ovat laajentaneet jatkuvasti toimintaansa vuodesta 1992 alkaen.

BioMarin teknologiakeskus

R&D: BioMar Technology Centre (item)

BioMarin teknologiakeskus sijaitsee Brandessa Tanskassa. Se on pilottilaitos, joka on kooltaan kymmenyksen normaalista rehutehtaan koosta. Yksikön päätarkoituksena on tuottaa rehua, jota käytetään ravitsemustutkimuksen kokeissa. BioMarin teknologiakeskus testaa myös uusia raaka-aineita ja sitä, miten ne vaikuttavat tuotteen fyysiseen laatuun (esimerkiksi pellettien kestävyyteen ja vajoamisnopeuteen). Lisäksi se testaa prosessitekniikkaa.
Pienoiskokoisena tehtaana toimiva BioMarin teknologiakeskus käyttää samaa laitteistoa kuin muutkin BioMarin tuotantolaitokset. Se tuottaa vuosittain yli 600 eri rehukoodia/koeruokavaliota tutkimustarkoituksiin.

REHUKOEYKSIKÖT

BioMarin laitoksissa suoritetaan niin järjestelmällisiä uusien raaka-aineiden testejä (esimerkiksi niiden sulavuutta eri kalalajeilla) kuin vertailevia eri rehutyyppien suorituskykykokeita erilaisissa abioottisissa olosuhteissa.

R&D: Feed Trials Units (item 1) Denmark

BioMarin rehukoeyksikkö Hirtshalsissa, Tanskassa

BioMarin rehukoeyksikkö Tanskan Hirtshalsissa on yksi suurimmista yksityisessä omistuksessa olevista vesiviljelyrehun tutkimuskeskuksista Euroopassa. Se on osa kansainvälistä tutkimusympäristöä, joka sijaitsee kuuluisassa North Sea Science Park -tiedepuistossa.

Vuonna 1992 perustettu BioMarin rehukoeyksikkö Hirtshalsissa on laajentunut jatkuvasti ja kehittynyt nykyaikaisemmaksi, jotta se voi vastata niihin testausvaatimuksiin, joita nykypäivän kalankasvatusolosuhteet asettavat. Näitä tekijöitä ovat muun muassa bioturvallisuus, kalojen hyvinvointi ja ympäristövaikutus. Rehukoeyksikkö käsittää noin 1 200 neliömetrin alueen, ja sillä on 219 koeallasta, joihin kuuluu 11 erillistä RAS-kiertovesijärjestelmää ja neljä säilytysyksikköä. Samanaikaisesti voidaan suorittaa yli 16 koetta. Yksikössä on osioita, jotka on optimoitu erikokoisille kaloille, eri lajeille ja eri tarkoituksiin. Kaikki järjestelmät voidaan mukauttaa siten, että ne vastaavat useita ennalta-asetettuja koeolosuhteita.

Lämpötilaa voidaan hallita välillä 6–28 ºC. Sijainti Pohjanmeren rannalla, Hirtshalsin kalasataman yhteydessä mahdollistaa sen, että rehukoeyksikkö voi käyttää merivettä ja näin ollen suorittaa testejä merivedessä eläville kalalajeille.

Hirtshalsissa sijaitseva BioMarin rehukoeyksikkö on täysin BioMarin omistuksessa.

R&D: Feed Trials Units (item 2) Chile

Aquaculture Technology Center Patagonia (ATC Patagonia) -teknologiakeskus, Chile

Vesiviljelyalan Aquaculture Technology Center Patagonia (ATC Patagonia) -teknologiakeskus Chilessä sijaitsee 33 kilometrin päässä Puerto Monttista Lencajoen rannalla. Tämä vesiviljelyalan sopimustutkimusta tarjoava keskus perustettiin vuonna 2011, ja se rakennettiin vastaamaan korkeimpia laadun, valvonnan, hallinnan ja bioturvallisuuden vaatimuksia. Keskusta parannettiin ja optimoitiin edelleen vuonna 2015, jolloin siitä tuli koko eteläisen pallonpuoliskon täydellisin ja nykyaikaisin vesiviljelyn tutkimuskeskus.

ATC Patagonian pinta-ala käsittää 2,5 hehtaaria, josta yli 2 000 neliömetriä on rakennettua pinta-alaa. ATC Patagonia -keskuksessa voidaan suorittaa samanaikaisesti yli 16 koetta. Kaikkia makeanveden ja meriveden kokeita valvotaan ja hallitaan kiertovesijärjestelmässä. Näin kokeissa voidaan simuloida kalankasvatuksen koko tuotantosykliä. Lämpötilaa voidaan hallita välillä 3–28 ºC. Keskuksessa sovelletaan korkeita bioturvallisuusstandardeja, veden käsittelyjärjestelmiä ja erilaisia standardisoituja hallintakäytäntöjä, jotta ympäristövaikutus ja kalojen hyvinvointi voidaan huomioida.

BioMar omistaa 30 prosenttia ATC Patagonia -keskuksesta.

R&D: Feed Trials Units (item 3) Norway

LetSea, Norja

Norjalainen LetSea-rehukoeyksikkö sijaitsee Dønnassa Pohjois-Norjassa. Rehukoeyksikkö aloitti toiminnan vuonna 1996 ja on siitä lähtien kehittynyt tärkeäksi Atlantin lohen, turskan ja kirjolohen tutkimuksen harjoittajaksi.

LetSea-yksiköllä on 112 meriallasta sekä neljä laajamittaista tutkimus- ja tuotekehityslisenssiä merellä, minkä lisäksi sillä on kuivalla maalla sijaitsevia RAS-kiertovesijärjestelmiä merivedessä, makeassavedessä ja murtovedessä suoritettavia kokeita varten.

LetSea-yksikön avulla BioMar suorittaa rehukonseptiensa rehukokeita pääasiassa Atlantin lohelle mutta myös kirjolohelle ja rasvakalalle.

LetSea-yksikkö on ollut BioMarin aktiivisessa 34 prosentin omistuksessa useita vuosia.

R&D: Feed Trials Units (item 4) Ecuador

Aquaculture Technology Center Ecuador (ATC Ecuador)

Aquaculture Technology Center Ecuador (ATC Ecuador) sijaitsee lähellä Guayaquilia, ja keskus rakennettiin vuonna 2018.

ATC Ecuador on erikoistunut katkarapujen rehuihin ja tukee katkaravun ruokavalion ja viljelykäytäntöjen kehittämistä maailmanlaajuisesti.

ATC Ecuadorilla on Ecuadorin kehittynein järjestelmä ja huipputason välineet katkaravun ruokavalioiden tutkimiseen. Keskuksessa on useita vesikiertojärjestelmiä, joilla varmistetaan parametrien täydellinen hallittavuus kokeiden aikana. Järjestelmä simuloi katkaravun täydellisen tuotantosyklin, mikä mahdollistaa ruokavalioiden arvioinnin.