BioMarin suorittama hankinta

Varmistamme, että raaka-aineet hankitaan vastuullisesti ja että hankinta on täysin jäljitettävissä.

Vastuullinen hankinta

Käytämme kestävästi hankittuja raaka-aineita, jotka saamme vastuuntuntoisilta toimittajilta.
S: Resp. sourcing (item 1) Our sourcing policy

Hankintaohjeemme

BioMar-konserni noudattaa asetettuja vähimmäisvaatimuksia raaka-aineiden hankinnassa. Tietyillä markkina-alueilla voi myös olla muita lisävaatimuksia.

BioMar hankkii kaikki raaka-aineensa määrätyiltä toimittajilta, jotka on hyväksytty ja auditoitu BioMarin riskianalyysimenetelmien mukaisesti. Menettelyssä on huomioitu muun muassa jäljitettävyys, kestävyys, elintarviketurvallisuus, laatujärjestelmät sekä eettinen ja ympäristöä koskeva menettelytapa. Kaikkien toimittajien on hyväksyttävä BioMarin toimintasäännöt.

BioMarin hankintakäytäntö

S: Resp. sourcing (item 2) Supplier Approval...

Toimittajien hyväksyntä, auditointi ja jäljitettävyys

BioMarin raaka-ainetoimittajilleen asettamat vähimmäisvaatimukset perustuvat sen toimintasääntöihin ja päätöksiin, jotka BioMarin hankinnan tarkastustyöryhmä on tehnyt BioMar-konsernin hankintaohjeen mukaisesti.

BioMar on perustanut toimittajien hyväksynnästä ja auditoinnista vastaavan työryhmän (Supplier Approval Audit Team, SAAT), jonka tarkoituksena on varmistaa yleisten raaka-aineiden ja toimittajien jäljitettävyys BioMar-toimintapaikkoihin maailmanlaajuisesti.

Raaka-aineiden kuljetus on osa toimittajien SAAT-hyväksyntäjärjestelmää.

S: Resp. sourcing (item 3) Sourcing Review Group

BioMarin hankinnan tarkastustyöryhmä

BioMar-konserni on määrittänyt kestävään hankintaan tähtäävät liiketoimintaohjeet ja asettanut asiaankuuluvia vaatimuksia.

Raaka-aineiden, lisäaineiden ja muiden ainesosien kestävyys ja yhteiskuntavastuu analysoidaan ja arvioidaan.

Teemme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon elinten kanssa ja käytämme kansainvälisesti tunnustettuja sertifiointiohjelmia, muun muassa alakohtaisia, toimittajaorganisaatioiden kehittämiä ja käyttämiä ohjelmia.

BioMar kannustaa kaikkia toimittajia tiedostamaan ja tukemaan toimintasääntöjämme. Niiden noudattamatta jättäminen voi johtaa toimittajan hylkäämiseen.

BioMarin toimintasäännöt