Ympäristövaikutusten mittarit

Ilmastotoimet

Rehu tuottaa 80 % kala- ja rapuviljelyn hiilijalanjäljestä. Maailmantalouden muuttuessa hiilineutraaliksi, haluamme myös BioMarilla vähentää rehun hiilijalanjälkeä.

Carbon footprint & greenhouse gas (GHG) emissions

Hiilijalanjälki

Το αποτύπωμα άνθρακα των τροφών υδατοκαλλιέργειας (CF) είναι ένα μέγεθος μέτρησης των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) που παράγονται κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής των τροφών. Οι αυξημένες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου, εκφραζόμενες σε ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα, προκαλούν το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη που βιώνουμε στις μέρες μας. Ο μοναδικός τρόπος για να αποφύγουμε τις συνέπειες είναι η μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η BioMar εφαρμόζει τη μεθοδολογία PEF* κατά τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα και έχει ορίσει επαληθεύσιμους επιστημονικούς στόχους μέσω της πρωτοβουλίας Science Based Targets initiative (SBTi). Η BioMar φιλοδοξεί να περιορίσει το αποτύπωμα άνθρακα των τροφών της κατά 1/3 έως το 2030, με απώτερο στόχο να το καταστήσει μηδενικό το αργότερο έως το 2050.

* Μεθοδολογία περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος (Product Environmental Footprint) της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Kierrätettävät ja uudistuvat raaka-aineet

Kiertotalouden periaatteet ja uudistuvat toimintatavat ovat keskeisiä kestävälle ja vastuulliselle kalaviljelytuotteiden toimitusketjuille.

Circular raw materials & ingredients

Kierrätettävät raaka-aineet 

Kiertotaloudessa resursseja käytetään mahdollisimman pitkään hyödyntäen kaikki mahdollisuudet. Tuotteet ja materiaalit otetaan talteen ja kierrätetään nykyteknologiaa hyödyntäen.

Me BioMarilla hyödynnämme perkauksen sivuvirroista saatavia raaka-aineita. Erotamme rehun tuotannossa hyödynnettävät raaka-aineet suoraan ihmisravinnoksi tarkoitetusta ravinnosta. Esimerkkejä tästä ovat perkauksen sivuvirroista valmistettavat kalajauho ja -öljy.

Restorative raw materials & ingredients:

Vaihtoehtoiset raaka-aineet

Säilyttääksemme luonnonvaraiset kalakannat maailmanlaajuisesti, vesiviljelyrehuteollisuus on siirtymässä merellisistä raaka-aineista kasvipohjaisiin raaka-aineisiin.

Maatalouden ekologiset haasteet (metsien hakkaaminen ja peltojen lannoittaminen) ja luonnonvarojen rajaton käyttö (makean veden ja fossiilisten polttoaineiden) alkavat olemaan liikaa maapallon kantokyvylle.

Tärkeintä on saavuttaa tasapaino tuottavan maatalouden, yhteiskunnallisten hyötyjen ja terveen ekosysteemin välillä. Uudistuva ja kierrätettävä tuotanto on ensimmäinen askel nykyisten suuntausten muuttamiseksi ja maatalouden siirtymiseksi kohti kestävää kehitystä.

Vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttö vahvistaa luonnon oman ekosysteemin ja teknologisten tuotantojärjestelmien välistä tasapainoa. Esimerkki näistä ainesosta on fermentoiduista metsätalouden sivutuotteena valmistettu yksisoluinen proteiini.

Me BioMarilla toimimme vastuualueidemme mukaisesti. Tehostamme vaihtoehtoisten ainesosien käyttöä toimitusketjussamme, ja olemme asettaneet tavoitteet kierrätettävien ja vaihtoehtoisten ainesosien vähimmäismäärälle. Tavoitteemme on varmistaa, että BioMar-rehut ovat 50-prosenttisesti kierrätettäviä ja uudistuvia vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää

Meriperäisten aineiden riippuvuussuhde (FFDR)

Merestä peräisin olevat raaka-aineiden saatavuus on rajallista, niitä tulee kuluttaa vastuullisesti.

Marine ingredients

Merestä saatavat raaka-aineet

Vesiympäristön hyvä tila ja ekosysteemi on meille BioMarille tärkeää. Ottamalla käyttöön uusia ja vaihtoehtoisia raaka-aineita rehussa luomme ratkaisuja, jotka kattavat kalojen ravintotarpeet ja samalla viljelijöiden taloudelliset tavoitteet.

Meriperäisten aineiden riippuvuussuhde (FFDR) ilmaisee viljellyn kalan tuottamiseen käytetyn luonnonvaraisen kalan määrän laskettuna ASC-standardien mukaisesti. Tässä huomioidaan luonnonvaraisten kalojen proteiinin ja öljyn osuus, kun määritellään rehun FFDR arvoa. Viljelylaitoksen tuotannon FFDR voidaan laskea kertomalla rehun FFDR laitoksella saavutetulla rehukertoimella.

Kestävän kehityksen raportti

Annamme lupauksen maapallolle ja sen asukkaille asettamalla kunnianhimoiset tavoitteet ympäristön parantamiseksi, ja ihmiskunnan pysyvyyden turvaamiseksi.