OHJEET JA RAPORTOINTI

Oman liiketoimintamme korkeatasoisuuden varmistaminen

BioMarin GRI-raportti

G&R: GRI Report (item, R pic.)

Vuosittainen kestävän kehityksenraporttimme

GRI-raportin avulla teemme toiminnastamme läpinäkyvää sekä asiakkaillemme että muille sidosryhmillemme.

BioMar määrittää GRI-raportissa kunnianhimoiset kestävän kehityksentavoitteensa. Se on osoitus BioMar-konsernin vahvasta, vuosien aikaisesta sitoutumisesta kestävien ja vastuullisten ratkaisujen kehittämiseen kaikessa toiminnassaan.

BioMar on sitoutunut toimintansa julkiseen läpinäkyvyyteen antamalla vuosittaisia tiedonantoja GRI G4 -viitekehyksen mukaisesti.

Lue GRI-raporttimme

Toimintasäännöt

G&R: Code of Conduct (item, L pic.)

BioMar tiedostaa, että kestävän liiketoiminnan on perustuttava ihmisten perusoikeuksien varmistamiselle. Toimintasääntömme ovat olennainen osa liiketoimintaamme. Jokaisen työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme ja alihankkijamme on noudatettava määritettyjä vaatimuksia ja säännöksiä.

Kansainvälisenä yrityksenä meidän on varmistettava maailmanlaajuisessa raaka-aineiden hankinnassa, että niin me kuin toimittajamme noudattavat toimintasäännöissämme määritettyjä vaatimuksia.

BioMarin toimintasäännöt

Laadunvarmistus

G&R: Quality assurance (item, L pic.)

Vakiintuneet rutiinit läpi koko BioMarin tuotannon ja jakelun varmistavat sen, että asiakkaamme saavat tasaista laatua ja että kuluttajat saavat turvallisia elintarvikkeita.

Lue lisää

Sertifioinnit

ISO 9001:2015

BioMarin tärkein yksittäinen sertifiointi on ISO 9001 standardi. Vuodesta 1994 lähtien BioMar A/S on ollut sertifioitu ISO 9001 standardin mukaan. Vuonna 2003 sertifiointi päivitettiin uusitun ISO 9001:2000 standardin mukaan ja kesäkuussa 2018, BioMar sertifioitiin 9001:2015 standardin mukaan.
ISO 9001:2015 on dynaaminen järjestelmä, joka tarkoittaa että laadunvarmistus on jatkuva ja päivittäin ohjelmassa oleva prosessi. Näin varmistetaan jatkuva prosessien ja rutiinien parannus. Ja kaikki tämä niin BioMarin kuin myös asiakkaamme hyväksi.
Laadunvarmistus on kuvattu elektronisessa, kaikkien työntekijöidemme käytettävissä olevassa järjestelmässä.

ISO 9001:2015 sertifikaatin

GLOBALG.A.P.

Lyhenne G.A.P. GLOBALG.A.P:ssa tulee sanoista Good Agriculture Practice, mutta sertifiointi kattaa sekä maatalouden että vesiviljelyn – ja BioMarin tilanteessa rehun valmistuksen vesiviljelylle.
GLOBALG.A.P. on yksityinen taho, joka asettaa vapaaehtoiset standardit tuotantoprosesseille sekä maatalous- ja vesiviljelytuotteille maailmanlaajuisesti.
GLOBALG.A.P. standardi on ensisijaisesti kehitetty takaamaan kuluttajille sen, miten ruokaa tuotetaan maatilalla minimoimalla kasvatuksen haitallisia ympäristövaikutuksia, vähentämällä kemikaaleja sekä varmistamalla työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, siinä missä eläintenkin hyvinvointia.
Lisätietoa GLOBALG.A.P:sta löydät seuraavasta linkistä: www.globalgap.org

GLOBALG.A.P.-sertifikaatin

Muut sertifioinnit

SO sertifiointia tukevat monet muut sertifioinnit. Kyse voi olla isojen supermarketketjujen, kuten italialaisen COOP sekä ranskalaisen Carrefour ketjujen sertifioinneista tai kansallisten viranomaisten kuten esim. tanskalaisen Det Danske Plantedirektorat sertifioinnista, jossa esim. määritellään ekologiseen tuotantoon tarkoitettujen rehujen käsittely.
Mutta yhteistä kaikille sertifioinneille on, että niiden tarkoitus on varmistaa sen, että kuluttajat voivat luottaa syömänsä kalan laatuun.