YMPÄRISTÖJALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

Kestävään kehitykseen keskittyminen koko arvoketjussa

Ympäristöjalanjälki

ROF: Environmental footprint (item, R pic.)

Pienennämme omaa ympäristöjalanjälkeämme

Pääpainopisteenämme on tukea asiakkaitamme siten, että he voivat tuottaa terveellisiä, maukkaita vesiviljelytuotteita. Toteutamme tämän kehittämällä tehokasta, turvallista ja ravitsevaa rehua, jonka ympäristöjalanjälki on mahdollisimman pieni.

Tämän ansiosta olemme olleet edelläkävijä uusien vesiviljelyrehujen kehityksessä siten, että olemme täydentäneet kalajauhon käyttöä vaihtoehtoisilla raaka-aineilla. Samasta syystä välitämme logistiikkatoimintamme ympäristövaikutuksesta.

Keskeiset suorituskykyindikaattorit

ROF: KPIs (item, L pic.)

Edistämme kestävyyttä keskeisten suorituskykymittareiden (KPI) avulla.

BioMar on määrittänyt joitakin maailmanlaajuisesti päteviä keskeisiä suorituskykymittareitaa oman olennaisuusanalyysinsa mukaisesti kansainvälisenä ja vastuullisena valmistajana.

Näillä haasteellisilla luvuilla ja tavoitteilla pyrimme vahvistamaan toimintamme kestävää kehitystä ja parantamaan vesiviljelyn arvoketjun kestävyyttä.

Keskeiset suorituskykyindikaattorimme tähtäävät kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotka kattavat useita eri aihealueita.

Lue lisää

Painopisteet

Teemme kaikkemme, jotta kestävyys voidaan varmistaa koko arvoketjun osalta, aina raaka-aineista kalan pyytämiseen.

Terveys ja laatu

Panostamme hyvään terveyteen ja korkeaan laatuun

Kasvatettujen vesiviljelytuotteiden laatu vaikuttaa aina entistä enemmän kansanterveyteen maailmanlaajuisesti.

Siksi tuotteillamme ruokittavien kalojen ja katkarapujen ravintosisällöllä sekä niiden terveydellisellä ja laadullisella tilalla on aina vain suurempi merkitys.

Lue lisää

Yhteiskunta

Panostamme vastuulliseen toimintaan

BioMar osallistuu ympäristönsä paikallisyhteisöjen toimintaan ja pyrkii parantamaan elinoloja kulttuuri-, yhteiskunta- ja koulutustoimenpiteillä.

Samalla pyrimme varmistamaan, että toimittajamme toimivat yhtä vastuullisesti niiden maiden paikallisyhteisöissä, joista raaka-aineemme hankitaan. Tämän mahdollistavat järkevät hankinnat ja huolellinen toimittajien valinta ja valvonta.

Lue lisää

Ympäristö

Ympäristönsuojelu on meille tärkeää

Pyrimme lisäämään kestävää kehitystä omilla toimenpiteillämme: vähennämme omia päästöjämme ja samalla lisäämme tuotantoamme.

BioMarin rehuratkaisut keskittyvät parantamaan ympäristötasapainoa vähentämällä päästöjä vesiympäristöön ja tavoittelemalla raaka-aineiden kestävämpää käyttöä. Lisäksi tähtäämme toiminnallisten rehujemme käytön lisääntymiseen. Ne parantavat rehun hyödyntämisprosenttia ja vähentävät vesiviljelyjärjestelmien aiheuttamia päästöjä, samalla kun ne edistävät kasvatettavien kalojen ja katkarapujen terveyttä ja parantavat niiden selviytymisastetta.

Lue lisää