Kasvatettujen vesiviljelytuotteiden kestävyystason analysointi

Ovatko vesiviljelytuotteet kestävällä pohjalla?
Vesiviljelytuotteiden kestävä tuotanto pohjautuu asiantunteviin päätöksiin.

Ekotehokkuuden analyysista on tullut korvaamaton työkalu BioMarille ja muille vesiviljelyn arvoketjun tekijöille, jotka välittävät tuotteidensa kestävyystasosta.

BioMar on aina keskittynyt ympäristöstä huolehtimiseen. Olemme käyttäneet menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla voimme edistää asiakkaidemme kestävää tulevaisuutta. Olemme esimerkiksi tarjonneet uraauurtavan välineen, joka parantaa oman alamme ja arvoketjumme kestävää kehitystä.

BioMar on kehittänyt yhteistyössä BASF-yhtymän kanssa Eco-Efficiency Manager -hallintatyökalun. Se on osa BioSustain-ohjelmaa ja yksi niistä työkaluista ja menetelmistä, joilla tuotteiden kestävyyttä mitataan ja optimoidaan. Mallin tarkoituksena on verrata tuotteisiin ja palveluihin kohdistettavia ympäristö- ja yhteisövaikutuksia, jotta voidaan valita vähiten kuormittava ratkaisu.

Eco-Efficiency Manager -hallintatyökalun avulla voidaan tutkia tuotteen tai prosessin koko elinkaarta. Lisäksi malli osoittaa, miten ympäristövaikutuksia ja -kustannuksia voidaan vähentää.

Eco-Efficiency Manager on tällä hetkellä todennäköisesti kattavin työkalu tuotteen kestävyyden arviointiin. Sen toiminta perustuu tunnetuille ympäristöanalyysimenetelmille, kuten elinkaariarvioinnille, ja se käsittää hiilijalanjäljen analyysin.

BioMar käyttää ekotehokkuusanalyysia aktiivisesti reseptien optimoinnissa. Kun ympäristöön kohdistuvan kokonaisvaikutuksen analyysi yhdistetään rehunkehitysohjelmiimme, tuotekehittäjämme voivat luoda rehuratkaisuja, jotka optimoivat tuotantovaikutuksen ja kustannukset siten, että myös ympäristövaikutus huomioidaan.

Ekotehokkuusanalyysin aktiivinen hyödyntäminen auttaa näkemään, miten esimerkiksi rehureseptien tai muiden prosessien muutokset voivat parantaa kestävyyttä. Tätä voidaan verrata lopullisiin kustannuksiin ja tuotteen suorituskykyyn.
Työkalu on kehitetty kattamaan vesiviljelyn koko arvoketjun, ja on hienoa nähdä, että yhä useammat asiakkaamme ja liiketoimintakumppanimme ovat alkaneet hyödyntää sitä.