Control Q 

Control Q

FOR STYRKET HJERTE- OG SIRKULASJONSHELSE

Laks er, akkurat som mennesker, skapt for bevegelse. Både fysisk aktivitet og riktig kosthold er forutsetninger for god sirkulasjonshelse og hjerte-kapasitet. Høyt inntak av marine omega-3 fettsyrer har vist seg å være assosiert med gunstige effekter på bl.a. hjerte, syn og immunfunksjon.

Utfordringer

Oppdrettslaksen har en rekke utfordringer knyttet til hjertehelsen. En høy forekomst av misdannelser og infeksjonssykdommer som rammer hjertet kan føre til redusert hjertekapasitet og nedsatt evne til å takle påkjenninger som håndtering og stress.

Hjerte- og sirkulasjonslidelser er en av de største utfordringene innenfor fiskehelse i dag. HSMB, CMS og PD er alle virussykdommer som rammer hjertet, og i tillegg ser vi en forekomst av misdannede og små hjerter, samt hjertesvikt uten åpenbar årsak. Disse lidelsene er trusler både for fiskehelsen og fiskevelferden, og påfører også oppdretteren økonomiske tap gjennom redusert tilvekst og økt dødelighet. 

Det finnes indikasjoner på at deler av den betydelige og uforklarte bakgrunns-dødeligheten i sjø og økt dødeligheten i forbindelse med lusebehandling og andre større håndteringsoperasjoner, kan ha sammenheng med suboptimal ytelse i hjerte- og sirkulasjonssystemet.

Styrket hjerte- og sirkulasjonshelse

Control Q er BioMar sitt nyutviklede fôr for å styrke fiskens hjerte- og sirkulasjonssystem. Konseptet bygger på prinsipper kjent fra human medisin og ernæring, med tilførsel og fordeling av essensielle fettsyrer som sentrale elementer. Tilførsel av de marine fettsyrene EPA og DHA har vist seg å ha en rekke positive virkninger på ulike organsystemer i kroppen.

Laks er i stand til produsere små mengder av disse essensielle fettsyrene fra andre fettsyrer, men på langt nær nok til å utnytte alle tilgjengelige helseeffekter. Omfattende forskning har også vist at nytteverdien av tilførselen avhenger av hvordan fettsyrene tas opp og transporteres rundt i kroppen, altså hvilke «bæremolekyler» de er koblet til, blant annet fordi evnen til å la seg integrere i ulike vev varierer.

EPA og DHA fra krillolje har i denne sammenhengen en unik evne til fordeling og integrasjon i biologiske membraner. Dette er en av bærebjelkene for Control Q-effekten.

HSMB, CMS og PD er virusinfeksjoner som er utbredt i norsk oppdrett, og som alle rammer hjertemuskulaturen. Infeksjonene har en rekke fellestrekk. De har alle en primær fase hvor virus får fotfeste i kroppen og fører til en systemisk betennelsesrespons som igjen fører til skader i hjertemuskulaturen.

Det finnes ikke effektive behandlingsmetoder mot disse sykdommene, og begrensing av skadeomfang vil derfor basere seg på forebygging. Forebyggende tiltak vil være å

  1. øke fiskens motstandskraft mot infeksjoner
  2. dempe den skadelige betennelsesprosessen
  3. fremme vevsheling

Det er i tillegg også viktig å begrense stressbelastningen av svekket fisk. 

Effekten av marine fettsyrer

Fra human medisin vet vi at ubalanse av omega-3 og omega-6 i dietten kan lede til helserisiko.Lidelser i hjerte og sirkulasjonssystemet er den største dødsårsaken globalt, og mange utbredte lidelser er satt i sammenheng med betennelsestilstander. Det gjelder både for mennesker og fisk.

Høyt inntak av betennelsesdempende marine omega-3 fettsyrer har vist seg å ha gunstige effekter på for eksempel hjerte og immunfunksjon. I tillegg har omega-3 fettsyrer vist seg å være essensielle for utviklingen av hjernen og god mental helse.

De to viktigste og best dokumenterte omega-3 fettsyrene er

  • EPA (20:5 n-3) og
  • DHA (22:6 n-3)

Cellemembranene til både menneskeceller og lakseceller har en naturlig høy forekomst av omega-6-fettsyrer i membranene.

  • Så mye som 15-20% av membranen består av den betennelsesdrivende omega-6-fettsyren arakidonsyre(ARA).
  • Til sammenligning er andelen ca 1%EPA og 2,5%DHA. En høyere andel av EPA og DHA i kosten fører til en høyere andel av disse som bygges inn i cellemembranene  i vev på bekostning av ARA.

Dette vil ha betydning for utfallet av en betennelsesprosess om cellen blir berørt. Endring i membransammensetningen til betennelsesceller vil ha en rekke tilleggseffekter med betydning for immunforsvaret.