Helseutfordringer

Mørke flekker

Mørke flekker og melaninflekker i laksekjøttet har hatt en økende forekomst de siste årene. Siden mørke flekker i filéten påvirker vår oppfatning av kvaliteten til produktet, er de økonomiske konsekvensene knyttet til flekkene betydelige.

Forskning har vist at utvikling av de mørke flekkene er nært knyttet til fiskens helsestatus og forebyggende helsearbeid vil dermed være svært viktig i arbeidet med å begrense problemet.

Mørke flekker er en fellesbetegnelse på flere typer flekker med varierende forekomst av blod og melanin. Gjeldende teori er at de begynner som blodflekker og at de går gjennomen helingsprosess med arrvevsdannelse og en gradvis opphoping av melanin.

Forskningen tyder på at melaninflekkene er resultatet av en kronisk betennelse i forbindelse med blødninger i muskulaturen. 

 

 

Melanin er en naturlig del av immunforsvaret

Melanin er et mørkt brunt pigment som produseres av betennelsesceller kalt melanomakrofager. Pigmentet er ikke farlig å spise, og er heller ikke farlig for fisken. Tvert imot er det en antioksidant, og er et resultat av fiskens naturlige forsvar mot vevskade.

Melanomakrofagene strømmer til et område med infeksjon eller skade som en del av en betennelsesprosess for å eliminere smittestoffer, hindre vevskade og bidra til vevsheling.

Som en del av et effektivt immunforsvar vil disse melanomakrofagene og pigmentet bli borte etter at oppgaven er fullført, men om denne betennelsesprosessen blir kronisk vil pigmentet bli værende i vevet og bli til brunsvarte pigmentflekker

  • Om vi kan oppnå en mer effektiv betennelsesdemping og hindre utvikling av vevsskade, vil det kunne bidra i å redusere forekomsten av flekker.
  • Tilførsel av fôr med betennelsesdempende omega-3 fettsyrer, og antioksidanter som hindrer vevskade vil dermed bidra i å redusere forekomst av mørke flekker.
  • Les mer om hvordan fôr kan redusere forekomst av melanin her

Betydning for næringen

I følge en kartlegging Nofima har gjort er nær 20 % av norsk laks rammet av mørke flekker.

Siden mørke flekker i filéten påvirker vår oppfatning av kvaliteten til produktet, er de økonomiske konsekvensene knyttet til flekkene betydelige. I beste fall oppdages flekkene på slaktelinjen, noe som medfører nedklassing av filéter og merarbeid til bortskjæring av de affiserte partiene.

Dersom flekkene blir med videre inn i foredlingsprosessen, øker verdien på bitene som må fjernes, og skadevirkningene for den gjenværende filéten. Etter hvert som fisken nærmer seg markedet øker også de potensielle ringvirkningene i form av kundereaksjoner og tapt markedsanseelse.

  • At 20 % av norske filéter har mørke flekker, betyr at 250 000 tonn lakser er i risikosonen for nedklassing.
  • Med en prisreduksjon på rundt 2 nok/kg, gir dette et estimert verditap rundt en halv milliard kroner.
  • I følge fiskehelserapporten 2015 var allerede i 2010 kostnadene relatert til de mørke flekkene på dette nivået.
  • Det er grunn til å tro at kostnadene i dag er enda større, da forekomsten av mørke flekker har økt ytterligere siden den tid. 

Om man kan redusere forekomst av melaninflekker kan det være av enorm betydning for både oppdretter og næringen i sin helhet.