SmartCare

ASSIST SKIN

Assist Skin bidrar til å styrke fisken og støtter raskere sårheling

Vinteren er en utfordrende periode for fisken. Lavere temperaturer i sjøen og håndtering gjør fisken mer utsatt for sår. For laksen betyr vintersår redusert fiskehelse og velferd, og dette kan ende med redusert slaktekvalitet. Vintersår vurderes av fiskehelsepersonell som en av de viktigste årsakene til dødelighet og redusert velferd (Fiskehelserapporten 2020). 

Styrker du fisken når den trenger det mest? 

Gjennom tilpasset ernæringsstøtte kan du forbedre fiskens skinnhelse og legge til rette for raskere sårheling. Assist Skin er et godt hjelpemiddel i de kaldeste periodene. Fôret er designet spesifikt for å styrke fiskens skinnhelse, samt bidra til at sår gror raskt. Assist Skin inneholder komponenter som bidrar til at fisken mer effektivt kan motstå bakterieinfeksjoner. Resultatet er mindre sår, og en fisk som raskere gjenoppretter god ytre barriere. 

Snakk med oss om dine fôrvalg

Ønsker du å høre mer om våre gode erfaringer med Assist Skin?
Ta kontaktfor å få mer informasjon eller planlegge et godt fôrregime gjennom vinteren for din fisk.

Les også mer om våre nyeste, og meget gode resultater på Total Care fra LetSea på Dønna her