SmartCare

CONTROL GILL Q

Control Gill Q- et fôr for å bedre gjelle- og sirkulasjonshelse

Høysesongen for gjelleproblemer nærmer seg. Vil du ha en fisk som er forberedt?

Control Gill Q:

  • Mindre total gjelleskade
  • Færre gjelleblødninger
  • Mindre gjellebetennelse
  • Styrket hjerte- og sirkulasjonshelse
  • Effekt mot virussykdommer (PD, HSMB)
  • Økt motstand mot lakselus

Control Gill Q styrker hjertehelsen, sirkulasjonssystemet og fiskens ytre barrierer, og kan være med å redusere blødninger og betennelsesutvikling i gjellevevet.

Fôret består av lettfordøyelig næringsstoffer, for å sikre næringsopptak selv i perioder med nedsatt fôropptak (f.eks ved lave oksygennivåer, redusert evne til oksygenopptak i fisken grunnet gjelleskade eller ved redusert evne til fordøyelse grunnet PD-sykdom).

Slik ønsker vi å skape en fisk med bedret helse og velferd, som er rustet til å takle omgivelsene sine på en best mulig måte.Mindre gjelleskade: Vi har i gjentatte forsøk vist at helsefôr (Control-fôr) kan redusere både gjelleblødninger og betennelsesgrad i gjellene sammenlignet med standarddiett.

Gjellene er bygget opp av små, hårfine strukturer. Denne oppbygningen gir gjellene en svært stor og funksjonell overflate. Organet skal primært sørge for nær kontakt mellom blod og vann slik at gasser kan utveksles og væskebalanse opprettholdes. I tillegg kommer også andre viktige oppgaver.

Når gjellene utsettes for irritasjon fra patogener, kjemiske stoffer eller partikler i vannet, blir gjellevevet irritert og det settes i gang en inflammasjonsrespons. Dette kan føre til redusert mengde funksjonelt gjellevev, med nedsatt organkapasitet som konsekvens.

 

Også andre tilstander kan påvirke gjellene. Et eksempel er håndtering. Under håndtering er de skjøre og delikate strukturene i gjellene særlig utsatt for skade og påfølgende nedsatt funksjon. Forsøk har vist at fôr kan bidra til mindre skade og mer funksjonelt gjellevev.

Som med de fleste andre organer, må gjellenes funksjon sees i sammen med resten av kroppen. Blant annet vet man at god sirkulasjonshelse og god gjellehelse henger sammen. Blodet fra hjertet pumpes videre til gjellene, og det er vist en sammenheng mellom betennelse i hjertet og gjelleblødninger. Et styrket hjerte- og sirkulasjonssystem vil kunne bidra til mindre skade på blodkarene i gjellene. I forsøk har vi sett mindre blødninger og mindre betennelser i gjellevevet ved bruk av fôr med de betennelsesdempende omega-3 fettsyrene EPA og DHA.

Control Gill Q er konstruert med bakgrunn i kunnskap og resultater fra vårt arbeid med Qardio, og har med alle de gunstige helsefordelene fra vårt gamle flaggskip.  Fôret er i tillegg forbedret ytterligere med tanke på å styrke ytre barrierer.

 

Vi har selvfølgelig også beholdt vårt gamle flaggskip Qardio. Qardio går nå under navnet Control Q.

 

Ta kontakt for mer informasjon om SmartCare>>