SmartCare

CONTROL GILL Q

Control Gill Q er laget for å styrke fiskens ytre barrierer, samtidig som det fremmer optimal gjelle og sirkulasjonsfunksjonalitet.

Under håndtering utsettes spesielt gjellene for stor belastning. Gjellene er en viktig del av fiskens sirkulasjonssystem, og under håndtering utsettes gjellene for stor belastning. Dette kan bidra til betydelige skader og gjøre fisken sårbar for ytre påvirkning og smitte. Control Gill Q tilbyr blant annet styrking av  sirkulasjonssystemet i tillegg til den ytre barrieren rundt gjellene, og kan bidra til mindre skader og et mer funksjonelt gjellevev.

Gjellene er bygget av små, hårfine strukturer som til sammen gir en stor overflate. Organet skal primært sørge for nær kontakt mellom blod og vann slik at gasser kan utveksles og væskebalanse opprettholdes. I tillegg kommer også andre viktige oppgaver. Når gjellene utsettes for irritasjon fra patogener, kjemiske stoffer eller partikler i vannet, blir gjellene irritert og det settes i gang en inflammasjonsrespons. Dette kan føre til redusert mengde funksjonelt gjellevev, med nedsatt organkapasitet som konsekvens.

Det er også vist en sammenheng mellom betennelse i hjertet og gjelleblødninger. Et styrket hjerte og sirkulasjonssystem vi kunne bidra til mindre skader på blodkar i gjellevevet. I forsøk har vi sett mindre blødninger og mindre betennelser i gjellevevet ved bruk av fôr med tilpasset næringssammensetning som tilfører tilstrekkelig betennelsesdempende fettsyrer i gjellevevet.

Produktet er konstruert med bakgrunn i kunnskap fra vårt arbeid med Qardio. Control Gill Q har også med alle fordelene fra det gamle flaggskipet, som nå er videreført i Control Q.