blogg / nyheter

Erfaring fra felt med Control Q

24. september 2019

Bernt Kyrre Konradsen i Langøylaks deler sine erfaringer med bruk av Control Q på lokaliteten Kalsøyflu, H16.

KALSØYFLU, H16

Området lokaliteten ligger i var rammet av PD sommeren 2017, men lokaliteten hadde god overlevelse og lav dødelighet under utbruddet. Lokaliteten endte opp med en dødelighet på 2,9 % etter utbruddet, noe som er under snittet for regionen ved PD-utbrudd. Fisken kom seg godt og endte opp med slaktevekt på hele 5,4 kg.