SmartCare

RESIST X (Q)

Resist X (Q) er designet med en rekke veldokumenterte komponenter som bidrar til å øke beredskapen i fiskens indre og ytre forsvar. Dette kan øke fiskens motstandskraft mot smitte og stress, og bidrar til å holde fisken robust.

I tillegg til å styrke fiskens slimlag og ytre barrierer vil Resist X (Q) legge til rette for et effektivt immunsvar når barrierer er brutt. Resist X (Q) styrker fiskens tarmhelse, antioksidative kapasitet og tilfører byggesteiner som bidrar til en mer effektiv mobilisering av fiskens eget immunforsvar. Dette gir betydelig styrking av motstandskraft. Fôret inneholder også komponenter som bidrar til heling etter vevsskade.

 

 

Mindre lus med Resist X (Q)

Slimlaget er fiskens ytre barriere mot sykdom. Godt og inntakt slimlag viser seg å gi mindre lus!
I gjentatte forsøk har vi sett at fôr med slimbygger gir mer slim, endret sammensetning av slimet og mindre lus.

Fisk gitt fôr med slimbygger hadde færre lus 2 og 4 uker etter smitte.  

 
  
 

Ta kontakt med vår helsegruppe for mer informasjon og dokumentasjon. helsegruppen@biomar.com