SmartCare

RESIST X

Laget for økt motstandskraft mot sykdom, robusthet mot mekanisk og kjemisk behandling og rask restitusjon.


Resist X styrker fiskens tarmhelse, antioksidative kapasitet og tilfører byggesteiner som bidrar til en mer effektiv mobilisering av fiskens eget immunforsvar, også når barrierer er brutt. I tillegg styrkes fiskens slimlag og ytre barrierer. 

Fôret inneholder komponenter som bidrar til heling etter vevsskade. Forebygging med Resist X har også gitt en lavere andel lus på fisk ved både tankforsøk og i felt, og har vist raskere restitusjon etter infeksjon med PD.

Resist X bidrar til å holde fisken robust i hele sjøfasen.