SmartCare

Total Care

- en totalløsning for lus, gjeller, sår og virussykdom

 

Et problem kommer sjelden alene!
Vi vet at variasjon mellom fiskegrupper, utsettstidspunkt, og årsvariasjoner i smitteforekomst kan gjøre det vanskelig å forutse hvilke utfordringer man får i anlegget. Med TotalCare får du en totalløsning som dekker flere av de utfordringene du møter på.

Total Care er forsterket med ResistX- pakken, en ytterligere styrket komponentpakke av veldokumenterte hjelpestoffer som styrker fiskens eget indre og ytre forsvarsverk. I tillegg inneholder TotalCare selvfølgelig alle effektene fra Controlfôrene

Gode resultater på sår
Resultater fra storskala feltforsøk på Letsea viser god effekt mot sår ved bruk av Total Care sammenlignet med kontrolldietten. Forsøkene viser at fisken som har gått på Total Care kommer styrket ut av en periode med kalde temperaturer og mekanisk behandling. 

Vil du høre mer om de gode resultatene, samt diskutere hvordan vi setter sammen en god fôringsplan for deg og ditt anlegg?

Ta kontakt med vårt helseteam for mer informasjon om våre resultater på sårheling.