SmartCare

Total Care

- en totalløsning for lus, gjeller og virussykdom

 

Vi vet at variasjon mellom fiskegrupper, utsettstidspunkt, og årsvariasjoner i smitteforekomst kan gjøre det vanskelig å forutse hvilke utfordringer man får i anlegget. I tillegg har man det faktum at et problem sjelden kommer alene. Derfor tilbyr vi TotalCare som en totalløsning. Fôret er forsterket med ResistX- pakken, en ytterligere styrket komponentpakke av veldokumenterte hjelpestoffer som styrker fiskens eget indre og ytre forsvarsverk. I tillegg inneholder TotalCare selvfølgelig alle effektene fra Controlfôrene

TotalCare vil, i tillegg til å styrke sirkulasjonshelse og balansere betennelsesprosesser, bidra til å effektivisere fiskens eget forsvarsverk mot smittestoff. Dette skjer gjennom å styrke tarmbarrieren og tilby byggesteiner som effektivt kan brukes til å bygge nye immunceller og nytt vev.

 

Resultater fra et storskala feltforsøk viser god effekt mot sår ved bruk av Total Care sammenlignet med kontrolldietten. Dette indikerer at fisken som har gått på Total Care kommer styrket ut av en periode med kalde temperaturer og mekanisk behandling. 

Ta kontakt med vårt helseteam for mer informasjon om våre resultater på sårheling.