SmartCare

Total Care

- en totalløsning for sår, lus, gjeller,  og virussykdom

 

Forsøk fra BioMar og LetSea viser redusert sårutvikling ved bruk av TotalCare

Det ble gjennomført et storskala feltforsøk med 800 000 fisk hos LetSea fra november 2019 til februar 2021. Halvparten av merdene gikk på vekstfôr kontinuerlig, mens den andre halvparten gikk på et fôringsregime med helsefôret Total Care i spesifikke perioder. Gjennom første vinter i sjø ble det registrert mindre sår i gruppen som hadde fått TotalCare. Den samme trenden ble observert andre vinter i sjø, og slakterapportene viste det samme ved salg og omsetning av fisken.  
​ 

 

Det var tydelig mindre sår i gruppensom hadde fått Total Care i periodergjennom vinteren. Scoringeneer gjort av fiskehelsepersonell etterFishwell-systemet.

 

Entydige slakteresultater  

- I kommersielt oppdrett er det mange faktorer som har innvirkning på biologisk og økonomisk resultat oppnådd sier Kristian Johnsen, daglig leder i LetSea. Den endelige fasiten får man egentlig først når slakterapportene tikker inn med total biomasse, snittvekter og ikke minst klassifisering av fisken. Tallene vi oppnådde nå i vinter var entydige. Det var rett og slett markant høyere andel superiorfisk i fiskegruppene som hadde gått på TotalCare i forhold på de som hadde gått på et ordinært vekstfôr gjennom høsten og vinteren.  

- Dette var lett å regne hjem. Vi gjentar denne strategien gjennom vinteren på de gruppene vi nå har i sjøen, fortsetter Johnsen. 

 Vil du høre mer om de gode resultatene, samt diskutere hvordan vi setter sammen en god fôringsplan for deg og ditt anlegg?

 Ta kontakt med vårt helseteam for mer informasjon om våre resultater på sårheling.

En totalløsning for mer robust fisk

Ved å velge Total Care som en helhetlig fôringsstrategi i vinter sørger man for at fisken er rustet til å takle de utfordringene som kommer.