SmartCare

TOTAL CARE

TotalCare kombinerer det beste fra både SmartCare Resist og SmartCare Control

 


Vi vet at det er vanskelig å forutse hvilke utfordringer som kommer til hvilken tid og ønsker å tilby en totalpakke som kan brukes både forebyggende og gjennom sykdomsperioder. TotalCare vil være det beste alternativet når man skal håndtere flere helseutfordringer på samme tid.

TotalCare er vår beste pakke for å:

• Motvirke kroniske betennelser
• Styrke gjellehelse og hjertehelse
• Styrke fisken mot lus og virussykdommer
• Styrke indre og ytre barrierer og bidra til å beskytte fisken ved håndtering og behandling
• Styrke sirkulasjonshelsen og beskytte mot negative effekter av virussykdommer som HSMB og PD
• Stimulere appetitten, særlig hos svekket fisk
• Styrke fisken ved PD-smitte i området og redusere skadeutvikling om utbrudd skulle komme, i forsøk har både syk og frisk fisk i vesentlig grad opprettholdt vekst gjennom utbruddsperioden og etterpå.

TotalCare er laget for å møte en rekke helseutfordringer, samtidig!