SmartCare

You care. we care. SmartCare

 

 

SmartCare er en serie forebyggende helsefôr som møter mange av utfordringene innen dagens akvakultur. Ved bruk av biofunksjonelle ingredienser og tilpasset ernæring kan risikoen for helseutfordringer reduseres, samtidig som man fokuserer på fiskens tilvekst.

Ved å være proaktiv med SmartCare, vil du ikke bare opprettholde god helse for å sikre optimal ytelse, men også være trygg på at du tilbyr fisken det beste innen helse og velferd. 

Bruk av SmartCare i en helhetlig strategi gjør fisken bedre i stand til å takle utfordringer som oppstår i dagens oppdrettssituasjon. I samarbeid med BioMars helseteam og tekniske spesialister kan du skreddersy et helseprogram som passer for dine behov.