Forsøksstasjoner

Store muligheter i havet

I 2015 lanserte selskapet sitt nye navn LetSea AS. Navnet gjenspeiler en visjon om å utrede de store mulighetene for matforsyning fra havet, samt søke etter de beste metodene for å drive forsvarlig og bærekraftig havbruk. Selskapet har gjennom sine 30 ansatte bred faglig kompetanse og tilbyr i tillegg til FoU bl.a. fiskehelsetjenester, miljøundersøkelser og lokalitetsvurderinger.

 

Utstrakt aktivitet

LetSea samarbeider med mange aktører for utvikling av viktige sider ved oppdrett. Fullskala sjøanlegg på flere egne lokaliteter er i stadig utvikling i Troms og Finnmark. Dette er delvis utviklingsregioner med tanke på nye driftsformer mot nord. I tillegg kommer fasilitetene på Helgeland for småskala, kontrollerte forsøk i sjø, ferskvanns-, brakkvanns- og sjøvannsanlegg på land, samt RAS-anlegg og fullskala sjø- og settefiskanlegg.

 

Ledende innen miljø- og veterinærtjenester

LetSea har sammen med Åkerblå etablert selskapet Åkerblå Nord, et nytt selskap for bedre fiskehelse og miljø. Selskapet er lokalisert i Sandessjøen og blir landets ledende leverandør innen fiskehelse, miljø- og tekniske tjenester. Etableringen medfører en satsing på kunnskapsbasert havhelse for å sikre bærekraftig utvikling av havbruket langs norskekysten.