Aker BioMarine og BioMar utvider og forlenger strategisk samarbeid om krill fra Antarktis

18. april 2013

Aker BioMarine og BioMar Group har inngått en ny 5 års avtale for leveranser og kjøp av fôringrediensen QRILL™. Selskapene inngikk et samarbeid for 2 år siden om utvikling av høyytelse laksefôr med krill. Dette samarbeidet har vært en stor suksess, og partene har nå forlenget og utvidet samarbeidsavtalen.

 

Aker BioMarine har i mange år jobbet med å dokumentere helse-, kvalitet- og veksteffekter av sitt krillprodukt QRILL™ i fiskefôr. Det er publisert en rekke vitenskapelige artikler som dokumenterer effekter som betennelsesdemping, redistribusjon av fett og høy biotilgjengelighet av omega 3 fettsyrene EPA/DHA når forsøksdyr er gitt næringsstoffer fra krill. Aker BioMarine vil forske videre på grunnleggende kunnskap om de biologiske effektene av komponentene i krill.

Globale BioMar har lansert tilvekstforsterkede fiskefôr med QRILL™ i en rekke markeder. I Norge er disse produktene merket Q for «QUICK», navnet refererer til den dokumentert raskere tilveksten. «Vi vil øke fokus på QUICK for å bidra til økt lønnsomhet hos våre kunder gjennom bedre tilvekst på fisken. QRILL™ er miljøsertifisert av Marine Stewardship Council som en av meget få råvarer til fiskefôr, og har i tillegg helse- og kvalitetsrelaterte effekter», sier Hans Halle-Knutzen, salgs- og markedsdirektør i BioMar.

«BioMar Group er i verdenstoppen mht. kunnskap om fiskeernæring og fôrproduksjon. Med Aker BioMarines ingredienskunnskap vil samarbeidet gi grunnlag for nye og verdiskapende fôrtyper. Vi er stolte av vårt partnerskap med BioMar, og vi er helt avhengig av å jobbe tett med verdensledende fagmiljøer for å utnytte det fulle potensialet i QRILL™ produktene», sier Hallvard Muri, daglig leder i Aker BioMarine.

Om Aker BioMarine

Aker BioMarine er et integrert bioteknologiselskap dedikert til bærekraftig fangst av krill og utvikling av krill-baserte produkter. Aker BioMarine opererer 2 krill fabrikktrålere i Antarktis, Saga Sea og Antarctic Sea, samt forsynings skipet La Manche. Selskapets hovedkontor er i Oslo, med base og produktlager i Montevideo, Uruguay. Aker BioMarines krillprodukter er miljøsertifisert hos Marine Stewardship Council.