Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr

17. juni 2013

Oppdrett starter med fôret. Fiskefôr utgjør omtrent halvparten av innsatsfaktorene for å oppdrette en laks, og er derfor helt avgjørende for å sikre bærekraft gjennom hele prosessen fra råvarer til slakteferdig fisk.

Dagens fiskefôr er mange ulike og kompliserte resepter som er utviklet for å ivareta forskjellige oppgaver og utfordringer i fiskens stadier. Styrking av immunforsvar, restitusjon, helsebringende, appetitt og vekstfremmende effekter er noen av de ulike egenskapene.

Gjennom flere år har BioMar utviklet en systematikk og metodiske verktøy for å sikre bærekraftig produksjon. BioSustain er utviklet i samarbeid med BASF, verdens ledende kjemikaliekonsern, som også er en pioner innen bærekraftig utvikling og produksjon.

BioSustain ble pilot for Det Norske Veritas i utviklingen av en norm for å vurdere bærekraft innen oppdrettsnæringen.

BioMar er sertifisert som bærekraftig etter den nye standarden DNV ProSustain. Godkjenningen stiller en rekke krav til miljøvennlige og bærekraftige tiltak gjennom hele verdikjeden, fra bruk av råstoff og utvikling av fôr til oppdrett, foredling og transport.

Vår forpliktelse

Gjennom vår metodikk, BioSustain, vil vi hjelpe andre til økt bærekraft og minimert bærekraftrisiko ved å ta i bruk sertifiserte metoder for å analysere, måle og forbedre bærekraft i hele verdikjeden.