Bærekraftig vekst for oppdretts-næringen ligger i bruken av nye fôringredienser

7. oktober 2016

For BioMar ligger løsningen på bærekraftig vekst i å ta i bruk nye fôringredienser som oppfyller kravene til god og sunn vekst for fisken samt for stabil og høy kvalitet i sluttproduktet.

Bruk av mikroalger som en fôringrediens vil oppfylle disse kravene.

BioMar er nok en gang Gold Sponsor for Aquaculture Europe-konferansen

Hovedtemaet for årets konferanse er «Food for Thought» eller «Mat til ettertanke» og i den anledning deler Vidar Gundersen, BioMars Global Sustainability Director, sine tanker om hvordan man bør gå frem for å utvikle bærekraftige oppdrettsprodukter.

Vidar Gundersen fokuserer på den fremtidige utviklingen i den globale oppdrettsnæringen:
– Det blir sagt at akvakultur blir en stadig viktigere kilde til protein til menneskeføde. Vi må sørge for at veksten i næringen er bærekraftig og at sluttproduktet som næringen vår leverer – fisken og rekene som vi spiser – fortsetter å være like sikre og sunne som de er i dag. For eksempel ved å tilføre en forutsigbar mengde marine fettsyrer i fete fisketyper som laks. Det er bevist at omega-3 fettsyrer har positive helseeffekter for mennesker og dette øker fiskens renommé som en sikker proteinkilde for mennesker.

Ifølge Vidar Gundersen er det på høy tid at oppdrettsnæringen fokuserer på å opprettholde eller til og med øke innholdet av omega-3 fettsyrer i oppdrettslaks og andre typer oppdrettsfisk: – Vi må ta vare på både de ernæringsmessige behovene til fisken og renommeet til oppdrettsfisk.

Tidligere ble omega-3 fettsyrene tilført laksen gjennom fiskeoljen i fôret. Etter hvert som den globale etterspørsel etter fiskeolje vokser har imidlertid fiskeolje som er egnet til bruk i fiskefôr begynt å bli en sjelden råvare. – Fiskeoljen som benyttes i produksjonen av dagens fiskefôr blir produsert på en bærekraftig og ansvarlig måte, men tilgangen er begrenset, legger Gundersen til.

Marine fettsyrer fra mikroalger

Tidligere i år lanserte BioMar Group et fiskefôr på det norske markedet som inneholder marine fettsyrer fra mikroalger. Vidar Gundersen arbeider daglig med global bærekraftsspørsmål og er derfor svært lykkelig over at det i dag er mulig å benytte mikroalger som produserer omega-3: – Jeg er overbevist om at den fremtidige veksten innenfor oppdrettsnæringen ligger i å utnytte alger som en ingrediens i fiskefôr.

–Jeg anser dette produktet for å være den mest bærekraftige råvaren som i dag er tilgjengelig til bruk i produksjonen av laksefôr, sier han. Vidar Gundersen forklarer at BioMar ikke har til hensikt å fase ut bruken av fiskeolje i fiskefôr. – Bruk av marine fettsyrer fra mikroalger gir oss ganske enkelt muligheten til å øke eller opprettholde omega-3-innholdet i fôrene på en bærekraftig måte, sier han.

En viktig diskusjon

– Det er økende bekymring i samfunnet om nivåene av marint omega-3 i oppdrettslaks. Spørsmålet er om innholdet vil synke ytterligere hvis tilgangen på fiskeolje trues, sier Vidar Gundersen. – Jeg mener at det er viktig å ta denne diskusjonen. Vi må ganske enkelt finne nye kilder til de rette omega-3 fettsyrene, nemlig EPA og DHA. Oppdrettslaks er mer enn bare proteiner og det er svært viktig at fiskens fettsyreinnhold sikres, sier Gundersen avslutningsvis.