BioMar bygger fôrfabrikk i Australia

23. mars 2017

I løpet av de siste årene har BioMar Group levert økende volumer med fôr til det australske markedet fra fabrikker i Chile og Skottland. Selskapet er nå klar til å bygge en ny fôrfabrikk i Australia med en årlig kapasitet på 110.000 tonn. Det australske markedet anses for å ha et stort vekstpotensial innenfor et bredt spekter av fiskearter.

BioMar Groups ekspansjonsstrategi bekreftes nå i nyheten om nok et vekstinitiativ: Byggingen av en fôrfabrikk i Australia. BioMar Group samarbeider allerede med den lokale delstatsregjeringen i å utarbeide grunnlaget for å få prosjektet godkjent. Målet er å kunne betjene kunder, være fleksibel lokalt med et solid grunnlag i global produktutvikling og teknisk erfaring innenfor arter som laks, ørret og yellowtail kingfish.


– I 2016 åpnet vi en fabrikk i Tyrkia og i år står vår andre fabrikk i Kina ferdig. I tillegg har vi utvidet kapasiteten i Norge. I 2019 planlegger vi å åpne en fôrfabrikk i Australia med støtte fra eksisterende fabrikker, tekniske eksperter og BioMars globale FoU-avdeling. Som konsern er målet vårt å oppfylle vekstambisjonene i vår strategi om å være en uavhengig leverandør av førsteklasses fôr med en høy grad av globalt samarbeid, forklarer konsernsjef i BioMar Group, Carlos Diaz.
BioMar Groups tilstedeværelse på det australske markedet har gitt selskapet en grunnleggende forståelse av lokale oppdrettsforhold- og utfordringer. Det forventes at en lokal forankring med kommersielle medarbeidere, teknisk ekspertise og produksjonsanlegg vil utgjøre en enda større konkurransefordel i dette markedet. Målet er å støtte kundene ved å utvikle høyytelsesprodukter som er tilpasset lokale oppdrettsforhold, med en sterk profil innenfor bærekraft, fôrsikkerhet- og kvalitet.
– Jeg er overbevist om at vår tilnærming med å balansere lokal fleksibilitet med global kvalitet vil gi oss en sterk stilling i Australasia. Vi har allerede opprettet et svært vellykket samarbeid med nøkkelkunder og vi ser frem til å arbeide sammen med en bredere kundebase i videreutviklingen av oppdrettsnæringen i Australia og New Zealand. Verden rundt oss er i endring og det er et økende behov for å kombinere bærekraft og effektivitet. Vi ser tydelig at sluttforbrukerne endrer kjøpemønster i retning av høykvalitetsprodukter med en ansvarlig profil. Vi har stor tro på at vi gjennom et tett samarbeid med verdikjeden vil kunne forberede bransjen på å ta ledelsen i den globale samtalen om bærekraftig mat, avslutter Carlos Diaz.

Kontaktpersoner for ytterligere informasjon:
CEO, BioMar Group, Carlos Diaz cdiaz@biomar.com

Director, Global HR and Corporate Communication, Sif Rishoej sri@biomar.com